Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla je tebi sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka.
(Tirmizi)


Jecajem Te zovem ja

Jecajem te zovem

jecajem te zovem ja
jer bez tvoga sunneta
ja sam putnik bez cilja
jecajem te zovem ja…

Da l’ je suza iskrena
kad te dusa zatreba
a ja srca grijesnoga
da l’ je suza iskrena…

Ja Resulallah, Ja Habiballah,
Ja Nebijallah, Ahmed Mustafa

Placem li ja zbog sebe
il’ me ljubav za tebe
ko zemlja drvo vezuje
placem li ja zbog sebe…

Ja Mustafa,ljubav ova nema kraj…
Ej Enbija, Sallallahu ala taha…

Ja Mustafa, srce moje jecajem te doziva…

Deep in my heart Ja Resulallah
there is where you are Ja Habiballah…
Deep in heart Ja Nebijallah
there is where you are Ja Sefiallah.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh