Allahova je pomoć džematu. Ko god sam ode iz džemata, sam će se naći u džehennemu.
(Tirmizi)


Damir Salkanović, sekretar

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh