Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Dvije vrste džehennemlija ne želim nikako sresti: ljude sa volovskim žilama (bičevima), koji batinaju svoje podanike i žene koje su, premda obučene, ipak obnažene, koje su zavodnice i koje bivaju zavedene, i one čija je kosa nalik na devinu grbu; takve neće ući u džennet, takve neće osjetiti njegov miris! A džennetski miris se osjeća na vrlo velikoj udaljenosti.
(Muslim)


Omladina iz Bijeljine stigla u Langenhagen

Omladina iz Bijeljine stigla u Langenhagen

Nakon dvodnevnog boravka u Beču i posjete i obilaska zgrade opštine i gradskog parlamenta, autobus sa omladinom iz Bijeljine u ponedjeljak 09. Marta u večernjim satima upitio se prema Langenhagenu kranjoj destinaciji.
Po dolasku u Langenhagen 10.03.2011.g., a nakon kraćeg odmora, omladinu iz Bijeljine u zgradi grada Langenhagena primio je gradonačelnik Friedhelm Fischer koji je tokom svog obraćanja sa svojim saradnicima gostima iz Bijeljine prezentirao film o gradu Langenhagenu.
U petak 11. Marta slijede dalje aktivnosti predviđene protokolom organizacije „Pomoć za mladi život” koja na čelu sa Željkom Dragićem već nekoliko godina ovakva edukativna i korisna putovanja za omladinu iz Bijeljine uspješno organizira.

uopstinibec Prijem kod zamjenice gradonačelnika Beča

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh