Imami – Sedin ef. Pirić

Sedin ef. Pirić, imam Hajrija džamije u džematu Srednja Trnova.