Muallima Enisa Okanovic sa clanovima horske sekcije