Ibn Abbas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, a njegova usta neće ništa napuniti do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje.
(Muttefekun alejhi)

Fondovi

Fondovi Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina namijenjeni su realiziranju posebnih projekata za koje Medžlis ne može izdvojiti sredstva iz redovnog poslovanja. Fondovi su na dobrovoljnoj osnovi i predstavljaju način da se pomogne posebnim kategorijama naših džematlija ili su za posebne namjene od opšte koristi naše zajednice.

Sve informacije u vezi sa fondovima MIZ Bijeljina možete dobiti pozivom na telefon broj 00387 55 226 250.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh