Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, d.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.
Hadis bilježi: Buhari


Fondovi

Fondovi Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina namijenjeni su realiziranju posebnih projekata za koje Medžlis ne može izdvojiti sredstva iz redovnog poslovanja. Fondovi su na dobrovoljnoj osnovi i predstavljaju način da se pomogne posebnim kategorijama naših džematlija ili su za posebne namjene od opšte koristi naše zajednice.

Sve informacije u vezi sa fondovima MIZ Bijeljina možete dobiti pozivom na telefon broj 00387 55 226 250.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh