Meni najbliži od vas bit će oni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju.
(Tirmizi)

Rad sa mladima

Sekcije..

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh