O Medžlisu

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BIJELJINA

Medžlis islamske zajednice Bijeljina (MIZ Bijeljina) se prostire na području općine Bijeljina, pet džemata u gradskoj zoni Bijeljine,  te četiri džemata općine Ugljevik:  Janjari, Atmačići, Srednja Trnova i Glinje.

Od ponovnog poslijeratnog konstituisanja i aktiviranja rada, rukovodstvo Medžlisa ulaže maksimalne napore da rad naše zajednice podigne na visok nivo. Sve aktivnosti usmjerene su ka jačanju zajednice u svakom pogledu.

Zajednicka fotografija ispred Mektepskog centra u Bijeljini

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović i muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović sa imamima, članovima Izvršnog odbora i uposlenicima Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina

Ulažemo maksimalne napore na obnavljanju infrastrukture, vjerskog života i očuvanju vakufske imovine. Prioriteti su edukativni  rad sa svim uzrastima i obnova infrastrukture, te pronalaženje posmrtnih ostataka ubijenih Bošnjaka. Razvijamo odnose sa drugim vjerskim zajednicama, saradnju sa predstavnicima lokalne vlasti Bijeljine i Ugljevika, sa medijima, te sa predstavnicima vladinih i nevladinih, domaćih i međunarodnih organizacija.

Obnova infrastrukture

Na području MIZ-e  Bijeljina tokom rata sva infrastruktura je bila porušena osim tri imamska stana. Do danas, u potpunosti su obnovljene džamije u džematima Glinje, Janjari, Atmačići i Srednja Trnova. Aktivno se vrše radovi i na obnovi džamija u Bijeljini koja su u završnoj fazi obnove. Atik Sultan Sulejmanova džamija u Bijeljini, koja je i najstarija i pod zaštitom je države, služi svojoj svrsi, ali zbog nedostatka finansijskih sredstava još nije završena. Ostale četiri džamije su u izgradnji i za njihovu su obnovu također potrebna znatna finansijska ulaganja.

Šest imamskih stanova je obnovljeno, a u planu je obnova još tri imamska stana. Mezarja se redovno uređuju i održavaju.

MIZ Bijeljina je pokrenuo inicijativu u vezi sa ponovnim uplanjenjem džamija u Bijeljini jer se prilikom uvida u službenu evidenciju došlo do saznanja da su sve džamije isplanjene. Konsultujući se sa advokatom Vakufske direkcije, Esadom Hrvačićem, organizirali smo sastanke u opštinskom katastru gdje smo tražili da se džamije ponovo uplane i evidentiraju. Do realizacije naših zahtjeva još uvijek nije došlo.

Očuvanje i unapređenje vakufske imovine

Još uvijek postoje aspiracije prema imovini Islamske zajednice u Bijeljini, a posebno se vrši atak na dvorište Atik džamije i prostorije MIZ-e koje se nalaze u centru grada.

Sudski spor koji je vođen sa Ministarstvom finansija RS, zbog zaposjedanja-uzurpacije dijela harema Atik džamije je rezultirao presudom od 26.06.2009.godine u korist MIZ Bijeljina i dosuđenim obeštećenjem, nakon čega je od suprotne strane uložen prigovor na presudu, pa se konačan kraj spora odlaže do daljnjeg. Ni tokom 2012. i 2013. godine sudska odluka nije implementirana.

Predratno vakufsko obradivo zemljište u posjedu je Islamske zajednice,  a nastoji se da bude maksimalno korisno svojoj svrsi. Obavljaju se pripreme i kompletira evidencija za budući Zakon o povratu imovine, a također se pripremaju projekti za unapređenje vakufske imovine.  Znatne vakufske obradive površine, koje posjeduju džemati Janjari, Srednja Trnova, Atmačići i Glinje su takođe iskorištene.

Voćnjak u džematu Janjari u koji je zasađeno 750 sadnica šljive i 250 sadnica kruške, zasađen tokom 2011. godine se uredno održava i oplemenjuje.

Izvršni odbor MIZ Bijeljina realizira odluke Vakufske direkcije uključujući i projekat uvakufljenja nekretnina vakufske imovine. Predstavnici MIZ Bijeljina aktivno učestvuju u seminarima koje organizira Vakufska direkcija o unapređenju i oplemenjivanju vakufa i vakufskog zemljišta.

Pronalaženje posmrtnih ostataka ubijenih Bošnjaka

MIZ  Bijeljina je u proteklom periodu osnovao Šehidsko mezarje  na prostoru gradskog mezarja „Lipić“ gdje je odvojena posebna parcela za ukop  pronađenih i eshumiranih civilnih žrtava rata u Bijeljini. Uz obilježavanje „Dana šehida“, drugogo dana Ramazanskog bajrama, 02. april obilježava se kao „Dan civilnih žrtava rata“ u Bijeljini. Na šehidskom mezarju „Lipić“ do sada je ukopano  30 šehida, pobijenih u periodu od 1992-95.g.

Edukativni rad

Posebnu pažnju i podršku MIZ Bijeljina posvećuje edukativnom radu sa svim uzrastima. U Mektebskom centru u Bijeljini aktivne su horska, folklorna, sportska, recitatorska i dramska sekcija Medžlisa islamske zajednice Bijeljina.

Planirane mektebske ekskurzije se redovno realiziraju. Tokom mjeseca ramazana organiziraju se omladinski iftari i druženja, te predavanja za žene, uz veliki doprinos imama Mirsad ef. Okanovića, muallime Enise Okanović, te naših ostalih imama.

Otkupljena je kuća sa okućnicom u džematu Srednja Trnova i već služi potrebama jer se tokom 2012. godine realizirao plan opremanja mekteba koji od početka mektebske 2012/2013. služi svojoj svrsi. Mektebske prostorije u džematu Atmačići bit će spremne do mektebske 2013'2014.

Prvi put nakon 40 godina, u Bijeljini je sedam polaznika mektepske nastave činilo hatmu. Prezentacija novih učača Kur’ana je upriličena sedamnaestu noć mjeseca ramazana 2012. godine u Atik džamiji u Bijeljini.

Odnos sa vjerskim zajednicama

Za bolju saradnju sa predstavnicima drugih vjerskih zajednica na području MIZ Bijeljina u proteklom periodu nije urađeno mnogo.  Smatramo da bi se taj problem mogao mnogo bolje postepeno rješavati.

U proteklom periodu osnovano je opštinsko Međureligijsko vijeće koje tokom 2012. godine pokreće niz aktivnosti usmjerenih ka jačanju odnosa među mlađim članovim različitih vjerskih zajednica.

Na poziv Katoličke crkve u Bijeljini glavni imam Samir ef. Camić 2012. godine prisustvovao je Misi ponoćki, kojoj su prisustvovali i predstavnici Pravoslavne crkve.

Saradnja sa predstavnicima Grada Bijeljina i Općine Ugljevik

Saradnja MIZ Bijeljina sa prestavnicima i nosiocima vlasti lokalne zajednice  i već nekoliko godina kreće se uzlaznom linijom. Ta saradnja je još daleko od željenog nivoa, ali moramo istaći da je opredeljenost i predstavnika MIZ Bijeljina i lokalnih vlasti usmjerena ka jačanju i unapređenju, a sve u cilju stvaranja što povoljnijeg ambijenta za život Bošnjaka i svih građana u ovom dijelu naše domovine.

U tom smislu, predstavnici MIZ  Bijeljina (Predsjednik, Glavni imam i imami) posjećuju gradonačelnika Bijeljine i načelnika općine Ugljevik, te najodgovornije  ljude lokalne uprave. Nastoje se rješavati  pitanja koja su se nametala u datom trenutku.

Sa SO Ugljevik zadržani su dobri odnosi, i donekle se može reći i da su unaprijeđeni. Do sada su džemati Janjari, Atmačići, Srednja Trnova i Glinje finansijsku pomoć dobijali na osnovu Načelnikovog rješenja o pomoći, koja se smatrala kao pomoć licima u teškim materijalnim situacijama. Od 2013. godine, finansijska podrška džematima će biti jedna od budžetskih stavki SO Ugljevik, što znači da će pomenuta četiri džemata imati isti status kao i ostale vjerske zajednice i pravna lica.

Saradnja sa predstavnicima vladinih i nevladinih organizacija, te međunarodne zajednice

Nakon obnove rada MIZ  Bijeljina je imao uspješnu saradnju sa brojnim vladinim i nevladinim, te međunarodnim organizacijama. Ugostili smo mnoge predstavnike entitetskih  vlasti, predstavnike OHR-a, Helsinškog odbora za ljudska prava, OSCE-a, EUFORA  i mnoge druge.

Na području grada Bijeljina djeluju MIZ Bijeljina i MIZ Janja. Imajući u vidu pomenutu specifičnost, nastojimo da saradnja dva medžlisa budu na visokom nivou, a posebno kada je riječ o intresima Bošnjaka Semberije. Pored redovnih zajedničkih aktivnosti, organiziraju se zajednička putovanje džematlija džemata iz Bijeljine i Janje.

Sa DD Merhamet Bijeljina, Udruženjem Povratak i održivi opstanak i BZK Preporod ostvarujemo dobru saradnju. Posebno ističemo saradnju i izuzetnu pomoć Azre Medinić, predsjednice DD “merhamet” Bijeljina, te knjigovođe i člana Vakufskog odbora MIZ Bijeljina.

Tokom mjeseca ramazana 2012. godine Mektebski centar u Bijeljini posjetili su predstavnici grada Langenhagena (Njemačka) koji je ostvario saradnju sa Bijeljinom prije pet godina.

Također članovi sekcija Mektebskog centra Bijeljina dva puta su tokom te godine u sklopu  delegacije grada Bijeljina posjetili  Langenhagen ravnopravno učestvujući u svim predviđenim aktivnostima. Prilikom druge posjete pomenutom gradu u Njemačkoj, augusta 2012. godine, a prilikom ceremonije obilježavanja godišnjice sporazuma o bratimljenju dva grada, horska i folklorna sekcija izvele su svoj program prezentirajući tradiciju i kulturu Bošnjaka Bijeljine.

U 2012. godini unaprijeđena je saradnja sa Udruženjem Bošnjaka „Bosna-Sandžak“ Sakariya Adapazar. U augustu 2012. godine grupa od deset momaka i djevojaka, članova i aktivista pomenutog bratskog udruženja boravila je tri dana u Bijeljini gdje im je tokom boravka priređen raznovrstan program. U augustu 2013. ova saradnja krunisana je potpisivanjem Sporazuma o bratimljenju i saradnji. Članovi omladinskih sekcija i aktivisti MIZ Bijeljina, džemati Bijeljine, boravili su u devetodnevnoj posjeti Turskoj, odnosno gradovima Serdivan i Adapazar, gdje su izuzetno dobro primljeni. Sporazum je potpisan u Teatru općine Serdivan, gdje je tim povodom upriličen zajednički koncert Mektebskog centra i Udruženja “Bosna-Sandžak”. Ovom prilikom ističemo izuzetan doprinos koji je ovom projektu saradnje, od ideje do realizacije, dao glavni imam MIZ Bijeljina Samir ef. Camić.

Sigurnost

Tokom mjeseca ramazana 2012. godine desio se incident koji je uznemirio džematlije u Bijeljini. Naime, pet momaka srpske nacionalnosti, tokom jutarnje sehurske mukabele ušli su u Atik džamiju vrijeđajući prisutne džematlije koji nisu dozvolili da od strane počinioca budu isprovocirani. Glavni imam Samir ef. Camić odmah je obavijestio policiju koja ubrzo pohvatala i identifikovala počinioce. Riječ je o četiri državljanina Srbije i jednom mladiću iz Bijeljine.

Uslijedila je javna osuda gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića. Također,  predstavnici MRV BiH su u dvorištu Atik džamije javno osudili ovaj incident. Smatramo da se broj ovakvih incidenata i drugih ataka na objekte i mezarja MIZ Bijeljina postepeno smanjuje, te da reagiranja nadležnih postaju brža i svrsishodnija.

Manifestacije i posjete

MIZ Bijeljina organizira niz manifestacija. Organiziraju se tribine, promocije knjiga, mevludi, bajramski prijemi  i već tradicionalna Kurban-bajramska akademija. Pokrenuta je i inicijativa u vezi sa popisom stanovništva u BiH 2013. godine. Na tribinama su uzeli učešće predsjednik BANU dr. Ferid Muhić, dr. Sejfudin Tokić, hfz. Sulejman ef. Bugari, hfz. Mirnes ef. Spahić, te profesori Behram-begove medrese u Tuzli.

Pored pomenutih manifestacija, u Bijeljini se obilježava 13. mart , „Dan sjećanja na rušenje džamija“.

Odnos sa medijima

Vidljiv je napredak u saradnji Medžlisa sa lokalnim medijima. Primjetno je objektivnije izvještavanje o aktivnostima Islamske zajednice u Bijeljini. Saradnja sa radijom BIR je unaprijeđena. Tokom ljeta 2013. godine reaktivirana je službena web prezentacija MIZ Bijeljina.

Pred nama je cijeli niz planova i projekata koji se tiču obnove infrastrukture, obrazovanja mladih i starijih, te obezbjeđenja novih radnih mjesta. Sve aktivnosti MIZ Bijeljina i ubuduće ćete moći pratiti na našoj službenoj web-prezentaciji

Izvijestio:

Emir Musli, predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina