Mevlud u Atmačićima

_3. _Novembar _2021. - Srijeda, 3. Novembra 2021.

Mevlud u Atmačićima

”Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab) U petak 30. oktobra 2021. godine proučen je mevlud povodom rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda,…

Pročitajte cijeli tekst