Hadisi o ibadetu u Ramazanu

Hadisi o ibadetu u Ramazanu

Uzvišeni Allah, dž.š., je rekao:
O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da bi ste se grijeha klonili,i to određen broj dana. Onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji nisu u stanju – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da odeđeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete. (El-Bekare, 183-185)