EZAN – Hafiz Aziz ef. Alili


Hafiz Aziz Alili (rođen 29. maja.1968. u Lipkovu, općina Kumanovo u Makedoniji), od oca Bajrama i majke Hadžere. Osnovnu školu završava u rodnom kraju. Ima tri brata i pet sestara. Nakon osnovne škole upisuje Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu. U periodu od 1984-1986. godine bio je mujezin Gazi Husrevbegove džamije u Sarajevu, a od 1989-1993. njen imam. Od 1.1.1995. radi kao imam, hatib i muallim u Medžlisu iz Zagreb, a od 1995. u Medresi ’’Dr. Ahmed Smajlović’’ predaje Kiraet. Oženjen muallimom Lamijom Jukić s kojom ima četvero djece Aminu, Ahmeda, Alija i Kerima. Na FIN u Sarajevu 1998. diplomirao na temu ’’Život i djelo hafiza Ibrahima Trebinjca’’. U Mekki je na Institutu Erkam bin Erkam u Harem-i-Šerifu studirao deset Kiraeta kod Šejha Abduddaima Abdul Settir Al-Magribija te dobio idžazetnamu. Do sada je objavio 14 audio albuma i 3 video kasete. Trenutno je glavni imam Medžlisa islamske zajednice Zagreb.