Značaj porodice u islamu

Značaj porodice u islamu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini – Medžlis IZ-e Sarajevo – džamija Kralj Fahd –

hutba: 20/2013 – 07. ševval 1434.H. / 13. septembar 2013.g.

ZNAČAJ PORODICE U ISLAMU – hutba 1.

Braćo i sestre u islamu, vi koji ste svjesni prolaznosti i ništavnosti dunjaluka i važnosti i težine Dana polaganja računa i ljepota dženneta i strahota džehennema, vi koji ste ubijeđeni da je porodica temelj zdravog društva i Države, vi koji se trudite da sačuvate sebe i porodice od vatre, u današnjoj hutbi se inša-Allah kroz ajete i hadise družimo na temu Značaj porodice u islamu!

Porodica predstavlja najvažniju kariku u široj društvenoj zajednici i u ovisnosti od uticaja porodice na pojedinca, taj član će uz Allahovu, dželle še'nuhu, pomoć imati pozitivnu ili ne dao Allah negativnu ulogu u društvu.

Allah, dželle še'nuhu, je uspostavio red u svemu, pa je odredio da se kroz bračnu zajednicu uspostavlja međusobna ljubav i održava ljudski rod, te je svaki drugi odnos neprirodan i nelegalan. Shodno tome, neprirodno i nelegalno je i to da se sklapaju ili uspostavljaju bračne i druge veze između lica istoga spola, kao što je to slučaj u ovom našem vremenu, u kojem se narodi i države natječu u tome ko će inovirati novi grijeh ili unaprijediti postojeći. S’ toga su mnoge države i ozakonile homoseksualizam i lezbejstvo, te se dešava da pojedinci sklapaju brakove sa licima istoga spola ili čak sa stvarima i to sve u skladu sa važećim zakonskim propisima dotične zemlje. Zbog takvih grijeha su braćo i sestre uništavani narodi prije nas, a najupečatljiviji primjer je narod Luta, alejshis-selam, o čemu Kur'an govori na više mjesta.

Allah, subhanehu ve te'ala, u 21. ajetu Sure Er-Rum kaže:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم:21)

I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju! (Suretu Er-Rum:21)

Svaki bračni drug u drugom bračnom drugu treba da nađe sebi smiraj, a moralni supružnici temelje svoj zajednički život na međusobnoj ljubavi u ime Allaha, dželle še'nuhu, pažnji i pomoći. To je ta stabilna veza, koja ide još dalje i najbliža je ljubavi prema sebi, za koju Kur'an kaže:

…هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ… (سورة البقرة:187)

… one su vaša odjeća, a vi ste njihova odjeća… (Suretu El-Bekare: 187)

Kako je samo slikovit ovaj Kur'anski ajet, koji za supružnike kaže da su jedno drugome odjeća! Međusobnu ljubav povećava rađanje djece, ljubav prema njima i njihov odgoj i obrazovanje. Sve se to može u potpunosti ostvariti uz Allahovu, dželle še'nuhu, pomoć, nježnom majčinskom ljubavlju i pažnjom i očinskim zalaganjem da obezbijedi normalne uslove za život. To je najbolja atmosfera za jednu porodicu, a niti u jednom uređenju žena nema časnije mjesto, nego u islamu.

U prilog tome je predaja u kojoj stoji da je Esma kćerka Jezida El-Ensarije došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla mu: „Allahov Poslaniče! Allah te poslao i muškarcima i ženama, pa smo posvjedočili tvoje poslanstvo i slijedimo te. Mi žene smo vezane za čuvanje kuća, boravimo u njima i nosimo djecu, a muškarci imaju prednost u pogledu džemata, slijeđenja dženaza i džihada. Kada odu u džihad mi im čuvamo imetke i odgajamo im djecu. Hoćemo li biti nagrađene kao oni o Allahov Poslaniče?” Okrenu se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, licem prema ashabima i reče: “Jeste li čuli ijednu ženu da ljepše pita o vjeri od ove žene? Idi Esma i prenesi drugim ženama da je zaista vaša poslušnost mužu, nastojanje da on bude zadovoljan sa vama i činjenje onoga sa čime se on slaže, ravno onome što si spomenula vezano za muškarce!” Okrenula se donoseći šehadet i tekbir.

Uistinu su ove riječi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, velika lekcija ženama i muškarcima! Zamislite da žena zbog lijepog ponašanja prema svome mužu i udovoljavanju njegovim željama, koje su u skladu sa šerijatom, ima nagradu za: džemat, džihad i slijeđenje dženaze, kao i njen muž. Neka se zato trude naše žene, majke, sestre i kćeri da postignu ovako velike nagrade! Neka imaju na umu ove riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i neka ih prenose drugima!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nas podučava da sa puno ozbiljnosti pazimo na ono što nam je povjereno na čuvanje, pa u predaji koju bilježi imam Buharija stoji:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا: “سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.” (بخاري)

Prenosi Ibn Omer, radijallahu anhuma: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: “Svi ste vi čuvari i svi ćete biti pitani za ono što čuvate. Vođa (imam) je čuvar i biće pitan za ono što čuva. Čovjek je čuvar svoje porodice i biće odgovoran za nju. Žena je čuvarica u kući svoga muža i odgovorna je za ono što joj je povjereno na čuvanje. Sluga je čuvar imetka svoga pretpostavljenog i odgovoran je za njegovo čuvanje.” (Buharija)

Da li i mi ispunjavamo preuzete obaveze i čuvamo li ono za što ćemo biti pitani? Da li naši vladari i imami ispunjavaju svoje obaveze ili vode računa samo o svojim pravima i privilegijama? Da li čuvamo svoje porodice ili smo brigu o njihovu čuvanju predali ulici i medijima? Da li su naše žene čobanice u našim kućama ili su sve drugo do to što bi trebale da budu? Da li pretpostavljeni vode računa da ne opterećuju potčinjene više nego što mogu podnijeti i da li potčinjeni ispunjavaju svoje obaveze?

Koliko je braćo i sestre čuvara koji ne čuvaju ono što bi trebali čuvati, a bave se svim i svačim, na račun “općih” ili govoreći na mikro planu “bošnjačkih” interesa”!!! Mnogo je pojedinaca koji se kriju iza nekih općih interesa, koji se na kraju opet svedu samo na ono lično, a teško onima koji zloupotrebljavaju povjerene im dužnosti i koji osim sebe nikoga drugog ne vide! Teško onima koji nemaju respekta prema: šehidima, jetimima, roditeljima i suprugama šehida, invalidima, demobilisanim borcima, muhadžirima, miskinima, fakirima, prezaduženim, nezaposlenim i svim ucvijeljenim Bošnjacima!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, za one koji lijepo ophode prema svojoj porodici, kaže da su najbolji, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Tirmizija:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي…” (ترمذي)

Prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Najbolji od vas je onaj ko je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici.» (Tirmizija)

Braćo i sestre! Budimo istinski čuvari naših porodica, rađajmo djecu i ne bojmo se za njihovu nafaku, nadijevajmo im lijepa imena, hranimo ih i oblačimo samo halal imecima, podučavajmo ih islamu, obrazujmo ih i pripremajmo ih da budu dostojanstveniji i bolji čuvari Allahove, dželle še'nuhu, vjere i krvlju plaćene Bosne i Hercegovine, od nas, pazimo na naše supruge i ne opterećujmo ih više nego što mogu podnijeti i budimo im zahvalni što nam rađaju djecu, podižu ih i odgajaju, što čuvaju svoju i našu čast i budimo ponosni i časni muslimani!

Allahu, pomozi svim ugroženim i potlačenim ljudima, a među potlačenima je najviše muslimana, pomozi posebno onima u: Palestini, Siriji, Egiptu i Iraku, ponizi one koji ponižavaju tvoju vjeru, uništi one koji obeščašćuju muslimanke i učini ih ibretom onima koji dolaze, pomozi nam da sačuvamo svjetlo islama, ne dopusti da od nevjernika i munafika budemo poniženi ili poraženi, uputi našu djecu i potomke i učini ih radostima naših očiju i srca, oprosti nam grijehe i uvedi nas u džennete u društvu sa: poslanicima, iskrenim, šehidima i dobrim ljudima!

و السلام عليكم و رحمة الله!