2. APRIL – DAN CIVILNIH ŽRTAVA RATA – 25 GODINA OD ZLOČINA U BIJELJINI

2. APRIL – DAN CIVILNIH ŽRTAVA RATA – 25 GODINA OD ZLOČINA U BIJELJINI

“…ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga,

ili onoga koji na Zemlji nered ne čini

– kao da je sve ljude poubijao;

a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva

– kao da je svim ljudima život sačuvao…”
(Kur'an, El-Maide, 32)