Delegacija Vakufske direkcije u Geodetskoj upravi RS

Delegacija Vakufske direkcije u Geodetskoj upravi RS

Sarajevo, 6. avgust 2014. (MINA) – Delegacija Vakufske direkcije koju je predvodio dr. Senaid Zajimović je u ponedjeljak 04.08.2014. godine posjetila Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a. U delegaciji su pored direktora Zajimovića bili i šef kabineta reisu-l-uleme Razim Čolić, predsjednik kluba Bošnjaka u Skupštini RS-a Mujo Hadžiomerović, te Huso Salihović, pravnik Vakufske direkcije. Ispred Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sastanku su prisustvovali Aleksandar Deurić, načelnik odjeljenja za drugostepeni postupak sa saradnicima.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnom Zakonu o premjeru i katastru RS-e i provođenju izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u katastarskim općinama, kao i o planiranim aktivnostima u vezi izlaganja na javni uvid podataka koja će se vršiti u 2014. godini.

Direktor Zajimović je iskazao interes Islamske zajednice za implementaciju pomenutog Zakona kao i za dinamiku kojom će teći izlaganja u katarskim općinama. S obzirom da ovaj zakon tretira veliki dio vakufske imovine Vakufska direkcija je iskazala interes da direktno bude upoznata sa njegovom primjenom i da direktno učestvuje u njegovoj implementaciji. Pored navedenog predstavnici Vakufske direkcije i Kluba Bošnjaka su istakli spremnost u pružanju pomoći kod informisanosti Bošnjaka općenito o terminima izlaganja, te su ponudili svoju infrastrukturu za pružanje informacija o izlaganjima nekretnina, a sve u cilju dobijanja informacija i poziva za izlaganje na vrijeme.

Na sastanku se razgovaralo o problematici koja se odnosi na javno izlaganje nekretnina koje su označene kao groblje, te su dogovoreni određeni koraci koji za cilj imaju rješavanje ovih spornih pitanja.

Pored navednog razgovaralo se o problematici nacionalne zastupljenosti svih naroda u komisijama za izlaganje, zatim o problemima i različitim tumačenjima forme punomoći, određenim spornim predmetima koji su prisutni na terenu i dr.

Predstavnici Uprave su predstavnike Vakufske direkcije upoznali sa planom implementacije zakona, te je dogovoreno da će plan biti dostavljen Vakufskoj direkciji. Osim navedenog dogovorena je još jača saradnja između Vakufske direkcije i Uprave a sve u cilju zaštite imovine i pružanja pravovremenih informacija.