Dokumentarni film „Stolačke džamije“ premijerno prikazan u Stocu

Dokumentarni film „Stolačke džamije“ premijerno prikazan u Stocu

Dokumentarni film pod nazivom „Stolačke džamije“ Mense Medara i Enesa Ratkušića sinoć (21.08) je premijerno je prikazan u Stocu u okviru manifestacije Dani Stolačkih džamija. Film pored toga što govori o obnovi džamija na indirektan način govori i o nesalomljivoj ljubavi Bošnjaka Stoca prema rodnom gradu i njihovom istrajnom entuzijazmu.

U filmu je korišten arhivski materijal kojeg su revnosno bilježili, arhivirali i čuvali Medar i Ratkušić. Svako od njih u okviru svog profesionalnog angažmana podržavao  je obnovu i povratak Bošnjaka u ovaj grad. U filmu su naglašeni najznačajniji historijski podaci o svim džamijama i prikazane najupečatljivije sekvence njihove posljednje obnove, tako da se bez zadrške može zaključiti kako se radi o filmu koji na metaforičan, gotovo poetski način govori o povratku i obnovi svih životnih vrijednosti koje su oduvijek krasile ovaj grad. U filmu su prikazani počeci obnove džamija, izgradnja njihovih munara i scene sa svečanih otvorenja. Ove slike, pored toga što pružaju najosnovnije informacije o nezaustavljivom civilizacijskom kontinuitetu, odanosti Stočana vjeri, kulturi i tradiciji, bude i snažne emocije i djeluju angažirajuće na gledateljstvo.

U polusatnom filmu autori su najviše prostora posvetili gradskim džamijama jer su one i najznačajnije u kontekstu historijske i graditeljske bitnosti. Nešto manje prostora posvetili su prigradskim džamijama u stolačkim, neumskim, berkovićkim selima i gradu Ljubinju. Ovih dana će početi obnova munare uz džamiju u Ljubinju, tako da dokumentarni film ovakve vrste nije ni mogao ranije biti realiziran.

Premda se  radi o klasičnom dokumentarističkom žanru iz tekstualnih i vizuelnih segmenata filma tematski je moguće razumijevati i ukupan kulturološki kontekst kroz koji je prolazio i još uvijek prolazi grad na Bregavi. Film neupadljivo odiše nadom i optimizmom koje, ne samo da su bile ideja vodilja obnove džamija, već su postavljene kao krajnji cilj ukupnog umjetničkog dojma.

H. Eminović