KLANJE KURBANA: Svaki ibadet ima uslove i način kako se izvršava, da bi on bio upotpunjen

KLANJE KURBANA: Svaki ibadet ima uslove i način kako se izvršava, da bi on bio upotpunjen

Poštovane džematlije,
Pred nama su dani Kurban Bajrama. Dani u kojima vjernici izvršavaju ibadet klanja kurbana. Svaki ibadet za cilj ima samo jedno, a to je sticanje Allahove milosti i oprosta od grijeha. Svaki ibadet ima uslove i način kako se izvršava, da bi on bio upotpunjen. Tako, i prilikom klanja kurbana, imamo niz propisa i uslova koje moramo ispoštovati da bi naša žrtva mogla biti smatrana kurbanom. Klanje kurbana nije klanje životinje u klasičnom smislu, radi proste upotrebe mesa u prehrani. Smisao kurbana je naša materijalna žrtva protkana ispravnim nijetom da se tim djelom približimo Allahu dž.š.
Allah džš u Kur'anu kaže: Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine! (Hadž, 37. ajet)
Da bi kurban ispunio uslove ibadeta, sa kurbanom se mora postupati sa posebnom pažnjom. Od samog držanja životinje do dana Kurban bajrama, preko procesa klanja pa do možda i najvažijeg dijela u svemu: postupanje sa kurbanskim mesom i ostacima kurbana.
Svakog Bajrama okahre nas slike ostataka kurbana, iznutrica, koža, rogova isl, koji se odlažu na neadekvatan način. Kurbani su naš ibadet, a bacanje ostataka kurbana u tuđu njivu, šumu, pored puta ili u rijeku kvari smisao tog ibadeta. Nekada su kurbani kićeni, čime se isticala njihova važnost i posebnost. Danas, umjesto da kao nekada uljepšavamo svoje kurbane, mi stvaramo ružnu sliku u očima šire javnosti zbog bacanja ostataka kurbana na mjesta koja nisu za to predviđena. Kurban mora zbrinut do zadnje sitnice, da bi ibadet bio upotpunjen. Također, osim što nepravilno odlaganje ostataka kurbana kvari ibadet, predstavlja i zdravstveni rizik za stanovništvo od zaraze isl.
Zato, uoči Kurban bajrama, apelujemo na sve vjernike, podsjećajući ih da je pokornost suština svakog ibadeta, da povedu računa o odlaganju ostataka kurbanskog mesa. Preporučujemo zakopavanje svih ostataka, na dovoljnu dubinu tako da životinje ne mogu doprijeti do njih.
Uz dovu Uzvišenom Allahu da nam ukabuli sve bajramske ibadete, da nam ukabuli naše kurbane, da našim hadžijama hadž bude mebrur, unaprijed vam hvala na razumijevanju.
Damir ef. Čokić