Džennetska su vrata otvorena

Džennetska su vrata otvorena

Džennetska su vrata otvorena

Ramazan otvara vrata džennetska, zatvara džehennemska i šejtane okuje. Na vrata džennetska, ramazanom otvorena ući će oni koji prolazak zasluže. Nije sam Ramazan i sam boravak u njemu, niti posvećivanje ibadetu samo u trideset njegovih dana dovoljni da bi se džennetskim stanovnikom zvali.

Ramazan je mjesec Upute. U njemu je čovjeku, Bog Svemoćni počeo govoriti. Počela je teći posljednja objava i konačna riječ Božija čovječanstvu. Uputu slijediti, riječ Božiju živjeti, to je put koji nas otvorenim džennetskim vratima vodi.

U Ramazanu postimo, Allahovu naredbu izvršavamo i sebi nagradu veliku obezbjeđujemo. „Post je Moj“,: veli Allah dž.š.: „i Ja za njega posebno nagrađujem“. Post čini da postaču na Ahiretu zadah iz usta bude prijatniji od mirisa miska.

U Ramazanu se odričemo užitka, a sve kako bi konačni užitak, Džennet dosegnuli.

Odricanjem od užitka koji je halal, mi se učimo odricati užitka koji je grijeh. Pjesnik kaže: „Što ti danas slatko godi, sutra može bol da rodi. Zato dobro smisli prije, kasno mislit fajde nije“. Post nas tim mislima tjera, podstiče nas da o grijehu kroz njegovu posljedicu razmišljamo i tako se od njega daleko odmaknemo.

U Ramazanu ibadetimo dodatno. Osim pet namaza koje cijelu godinu i život cijeli obavljamo, mi imamo i posebni ramazanski namaz, teraviju. S obzirom na posebnost ramazanskog ambijenta i njegovu izuzetnost, ibadet u Ramazanu učinjen vrijedi više. Poslanik uči da farz u Ramazanu je kao sedamdeset izvan njega, a nafila u Ramazanu kao farz u drugim danima. Ibadet čineći, mi Allahovoj milosti koračamo i magfiretu težimo jer znamo da namazi brišu grijehe a da nam Ramazan omogućava da iz njega izađemo čisti od grijeha i još znamo da sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru pa ćemo i taj ibadet u Ramazanu upotpuniti.

U Ramazanu dijelimo. Tim dijeljenjem postu svom put ka Allahu dž.š. krčimo ali i učimo da dijeliti znači sebi nafaku povećavati. Poslanik kaže: „Pa vi pomoć i opskrbu i dobijate shodno svom odnosu prema slabima“.

Ramazan otvara vrata džennetska onome ko svoje srce otvori i u njega riječ Božiju primi kao uputu koja je poticaj za ustrajnost u činjenju dobra. Zatvoriti pred sobom vrata džamijska poslije Ramazana, znači ne biti odlučan i kao u Ramazanu ići otvorenim vratima dženneta.

Smotati sedžadu i odložiti ju do idućeg Ramazana znači odustati od puta koji vodi vratima dženneta. Vratiti se činjenju grijeha od kojih nas je Ramazan snagom svoje posebnosti odmaknuo, znači svim silama nastojati otvoriti u Ramazanu zatvorena vrata džehennema.

Allah dž.š. obećava da će džennetskim baščama biti počašćeni oni koji iskreno vjeruju, namaz na vrijeme obavljaju i u čijim imetcima dio za nevoljnika ima i koji u onaj svijet vjeruju i od kazne strahuju pa se grijeha klonu i koji povjerene emanete i obaveze vjerno ispunjavaju i koji namaz čuvaju, revnosno ga obavljajući.

Ibn Abbas r.a. prenosi od Poslanika da je rekao: „Uistinu se džennet svake godine ukrašava i dotjeruje zbog dolaska Ramazana. Kada nastupi prva noć ovoga mjeseca ispod Allahovog prijestolja puhne vjetar od kojeg zadrhti lišće džennetskog drveća i zaigraju halke na džennetskim kapijama. Od toga nastaje takav ton, da takav niko nikad nije čuo. Pojave se džennetske hurije, poredaju po njegovim perivojima i poviču:'Ima li zaručnika koji će biti prosci kod Allaha i oženiti se nama? Ridvane, koja je ovo noć?’ On im se odazove i kaže: ‘Ovo je prva ramazanska noć’. Uzvišeni naredi:'Ridvane, otvori džennetske kapije postačima ummeta Muhammedovog a.s.’ Onda se obrati Džibrilu:'Džibrile, spusti se na zemlju i okuj, u lance sveži šejtanske otpadnike, kako ne bi mogli da zavode sljedbenike Mog miljenika Muhammeda a.s. i kako im ne bi kvarili post’. Allah dž.š. svake ramazanske noći pozove tri puta:'Ima li nekoga da traži nešto, pa da mu to dam? Ima li pokajnika kojima ću pokajanje primiti? Ima li nekoga ko traži oprost da mu oprostim’. Kad nastupi Lejletu-l-.kadr Allah dž.š. naredi Džibrilu da se spusti sa grupom meleka na zemlju. Džibril ima šest stotina krila, od kojih dva širi samo u noći Kadr.

Tu noć ih raširi i pokrije s njima i istok i zapad. Džibril razašalje meleke na vse strane i oni selame svakog čovjeka kojeg zateknu da ibadet čini. Oni se rukuju s njima i aminaju na njihove dove. To traje sve do izlaska sunca. Kada sunce izađe, Džibril poviče:'Meleki, polazak,polazak’! Meleki upitaju:'Šta je Allah uradio za vjernike Muhammedovog ummeta?’. On im kaže:'Allah je oprostio svima osim četverici.'Oni upitaju:'Ko su oni?’ Džibril kaže:'Alkoholičar, neposlušnik i nezahvalnik roditeljima, onaj ko ne održava rodbinske veze i onaj koji sa bratom muslimanom ne govori duže od tri dana“./Tenbihul gafilin/

To što nam Ramzan nudi je neizmjerno mnogo. Nudi nam otvorena vrata džennetska. Ne zatvarajmo ih svojim odmicanjem od onoga što je Ramazan čovjeku donio, donio mu je Uputu i Opomenu. Kad prođe Ramazan opet otvaraj vrata džamijska, nastavi sterati sedžadu u svojoj kući da Allahu zahvalu iskažeš. Opet se šejtanu suprostavi i u odricanju od grijeha ustraj i tako vrata dženneta pred sobom uvijek otvorenim drži.

Uzvišeni Bože pomozi nam da u dobru ustrajni budemo. Amin!

Izet ef. Čamdžić

12.07.2013. godine