Hadžije obavile umru

Hadžije obavile umru

Sarajevo, 29. septembar 2014. (MINA) – Jutros oko 3 sata iza ponoći i posljednja grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine obavila je Umru. Ostale hadžije koje su iz Medine stigle ranije su također odmah po dolasku u Mekku obavile umru.

– Protekla dva dana sve naše hadžije su iz Medine stigle u Mekku i tuoku noći su kao što je planirano obavili umru dok su hadžije koje su bile bolesne umru obavile uz pomoć naših studenata koji su došli zajedno s nama iz Medine. Zdravstveno stanje naših hadžija je zadovoljavajuće. Ima određeni broj hadžija kojima će biti potrebna pomoć prilikom obavljanja hadžskih obreda tako da ćemo angažirati naše studente, kako bi u naredna tri dana bili spremni za izlazak na Arefat.

Hadžije su u Mekki smještene u hotelu koji se nalazi 2,5 km od Harema Kabe. Kako bi se hadžijama olakšao odlazak u Harem Kabe na dnevne namaze, obezbijeđena su i 4 autobusa koja stalno prevoze naše hadžije od hotela do Harema Kabe i nazad. Također u prostorijama hotela organiziran je i mesdžid u kojem se zajednički klanjaju namazi, a obzirom da se i hotel nalazi u prostoru harema, hadžije koje nisu u moguđnosti da namaze klanjaju u Haremu Kabe imaju jednaku nagradu za obavljene namaze.