IZABRAN PREDSJEDNIK MIZ BIJELJINA

IZABRAN PREDSJEDNIK MIZ BIJELJINA

Nakon izbora članova Skupštine i Izvršnog odbora, te verifikacije od strane Rijaseta Islamske zajednice u BiH, jednoglasnom odlukom članova Izvršnog odbora, prof. Emir Musli izabran je za predsjednika IO Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina. Musli je bio član IO MIZ Bijeljina u dva mandata, jedan je od osnivača Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” Bijeljina i Janja, te dugogodišnji aktivista Udruženja građana “Povratak” Bijeljina.
Prema preuzetoj predratnoj teritorijalnoj organizaciji Islamske zajednice, MIZ Bijeljina obuhvata dio ove opštine, odnosno pet džemata u gradu Bijeljina, te četiri džemata u mjesnim zajednicama Glinje, Janjari, Atmačići i Srednja Trnova u opštini Ugljevik. Svih devet džamija na ovom području su obnovljene ili su u završenoj fazi obnove, a novoizabranim članovima Izvršnog odbora i Skupštine ostaje da uspješno završe započeti posao obnove, te još bolje organizacije Islamske zajednice na ovom području.

Članovi IO MIZ-e Bijeljina u četvorogodišnjem mandatu su:
Emir Musli, predsjednik, Sami ef. Camić, glavni imam, Nedžib Atić, Dževid Ahmetović, Nedžad Mujanović, Hamdija Murguzović i Mirsad ef. Okanović.