Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: Vjernici gledaju na svoje grijehe kao na to da sjede pod jednim brdom strahujući da se ono ne obruši na njih, dok griješnici gledaju na svoje grijehe kao na običnu muhu koja im stane na nos, pa je oni rukom svojom otjeraju!
(Buhari)


IZABRAN PREDSJEDNIK MIZ BIJELJINA

IZABRAN PREDSJEDNIK MIZ BIJELJINA

Nakon izbora članova Skupštine i Izvršnog odbora, te verifikacije od strane Rijaseta Islamske zajednice u BiH, jednoglasnom odlukom članova Izvršnog odbora, prof. Emir Musli izabran je za predsjednika IO Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina. Musli je bio član IO MIZ Bijeljina u dva mandata, jedan je od osnivača Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” Bijeljina i Janja, te dugogodišnji aktivista Udruženja građana “Povratak” Bijeljina.
Prema preuzetoj predratnoj teritorijalnoj organizaciji Islamske zajednice, MIZ Bijeljina obuhvata dio ove opštine, odnosno pet džemata u gradu Bijeljina, te četiri džemata u mjesnim zajednicama Glinje, Janjari, Atmačići i Srednja Trnova u opštini Ugljevik. Svih devet džamija na ovom području su obnovljene ili su u završenoj fazi obnove, a novoizabranim članovima Izvršnog odbora i Skupštine ostaje da uspješno završe započeti posao obnove, te još bolje organizacije Islamske zajednice na ovom području.

Članovi IO MIZ-e Bijeljina u četvorogodišnjem mandatu su:
Emir Musli, predsjednik, Sami ef. Camić, glavni imam, Nedžib Atić, Dževid Ahmetović, Nedžad Mujanović, Hamdija Murguzović i Mirsad ef. Okanović.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh