LETAK ZA BiH DIJASPORU – NE POPUNJAVAJTE POPISNICU (P-1 IN)

LETAK ZA BiH DIJASPORU – NE POPUNJAVAJTE POPISNICU (P-1 IN)

ŠVEDSKA – Organizacija “Global B&H Network” je štampala i započela distribuciju nekoliko hiljada letaka sa informacijom u kojoj apeluje na građane BiH u dijaspori da ne popunjavaju Popisnicu P-1 IN preko interneta prije nego što provjere da li spadaju u definiciju dijaspore.

popis_dijaspora_letak1

LETAK MOZETE SKINUTI OVDJE

Global B&H Network poziva sva udruženja i organizacije da vrše štampanje i distribuciju letaka u svim zemljama gdje žive naši građani! “Distribuirajte plakate po klubovima i organizacijama i lijepite ih na oglasnim tablama u mjestima gdje trenutno boravite.”

“Ukoliko živite u inostranstvu i imate namjeru da se nekada vratite, te tokom godine dolazite redovno u BiH, obnovili ste ili planirate da obnovite, ili ste kupili imovinu sa namjerom da tu prije ili kasnije živite, onda ne spadate u “klasičnu definiciju” dijaspore. Odnosno, ukoliko ste  boravili u BiH tokom posljednjih 12 mjeseci izvjesni vremenski period, te imate namjeru da se nekada vratite u uobičajeno mjesto stanovanja, bez obzira gdje ste živjeli prije rata (npr. trenutno ste u inostranstvu zbog nedostatka radnih mjesta u BiH ili zbog različitih ekonomskih/socijalnih razloga) tada prilikom popisa trebajte navesti vrijeme odsustva iz BiH imajući na umu da kada ste posljednji put bili u BiH i navesti isključivo broj mjeseci od zadnjeg boravka, te koliko ćete biti van države do ponovnog dolaska. Na ovaj način vi ćete (zajedno sa imovinom domaćinstva) postati dio stalno nastanjenog stanovništva u BiH. U skladu sa Zakonom vi ste “lice koje je privremeno odsutno iz svog uobičajenog mjesta stanovanja kraće od godinu dana” i popis takvih građana može izvršiti nosilac domaćinstava koji se nalazi u BiH u vrijeme popisa.”

Primjer popisa lica koja su van domovine

 Primjer kako popisati člana domaćinstva koji je van domovine 11 mjeseci a namjerava doci nazad u domovinu u mjesecu maju 2014. godine.Prilikom davanja podataka za odsutnog člana domaćinstva, nosilac domaćinstva, na prvo pitanje odgovara odabirom opcije b) Član domaćinstva odsutan iz mjesta popisa zbog rada/školovanja ili boravka u drugom mjestu u BiH ili inostranstvu.

Nakon toga popisivač samostalno upisuje šifru razloga odsustva iz mjesta stanovanja (odsutna osoba je prethodno upisana u “Spisak osoba” domaćinstva i ukoliko je razlog odsustva osobe rad ili boravak u inostranstvu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu – na pitanju 3. upisuje se šifra 05).

Naredno pitanje – pitanje 4. odnosi se na dužinu odsustva iz, odnosno prisustva osobe u mjestu popisa. Ukoliko osoba na pitanje 4. odgovori da boravi u inostranstvu kraće od jedne godine (npr. 7 mjeseci), popisivač prelazi na pitanje 5. koje se odnosi na planiranu dužinu odsustva iz BiH.

Ukoliko osoba u narednom periodu namjerava biti odsutna iz mjesta popisa kraće od godinu dana (npr. 4 mjeseca) do narednog dolaska/boravka u domovini popisivač će na pitanju 5. upisati navedeni broj mjeseci. Ovako popisana osoba bit će ubrojana u stalno nastanjeno stanovništvo određene teritorije.

Slika vam daje ogledni prikaz popunjene Popisnice za lice koje je privremeno odsutno iz domovine radi rada u inostranstvu, ali je dio domaćinstva u BiH, te je period od zadnjeg boravka u domovini kraći od 12 mjeseci.

Kako popisati lice van BiH
U skladu sa Zakonom isključivo osobe koje su odsutne iz uobičajenog mjesta stanovanja kraće od 12 mjeseci (pitanje 4.), te ne namjeravaju biti odsutne iz mjesta boravka duže od 12 mjeseci (pitanje 5.), bit će dio ukupnog broja stanovnika tog popisnog područja, odnosno u konačnici stalno nastanjenog stanovništva Bosne i Hercegovine.