Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Kome Allah, d.š., želi dobro, stavi ga na kušnju - belaj.
Hadis bilježi: Buhari

Mevlud – Dan rođenja Poslanika Muhameda a.s.

Mevlud – Dan rođenja Poslanika Muhameda a.s.

U povodu 12. rebiu-l-evvela – Dana rođenja Božijeg Poslanika Muhammeda, a.s., u Atik džamiji u Bijeljini proučit će se tradicionalni mevlud u četvrtak 20. marta 2008. godine poslije akšam namaza (18,15).
Mevlud će proučiti Imami i hor MIZ-e Bijeljin.
U okviru mevludskog programa prigodno predavanje će održati Samir ef. Camić glavni imam MIZ Bijeljina.
Obilježavanje Poslanikova rođenja (Mevludun-Nebijji) bit će upriličeno i u ostalim džematima Medžlisa IZ Bijeljina.
Ovaj događaj se, inače, obilježava širom muslimanskog svijeta učenjem Kur-ana, mevluda i drugim sadržajima kojim se podsjeća na Poslanikovo rođenje, život i njegovu poslaničku misiju.
Muhammed, a.s., posljednji Božiji poslanik rođen je 12. rebiul-evvela 571. godine, u gradu Mekki. Sin je Abdullaha i Amine, iz arapskoga plemena Kurejš. O njemu se u Kur´anu kaže:

„Vi u Allahovu Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje.” ( El-Ahzab, 21 ).

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh