MEVLUD U JANJI

MEVLUD U JANJI

Uz poštivanje svih važećih epidemioloških mjera, u nedjelju 17. oktobra 2021. godine, povodom 12. rebiu-l-evvela, dana rođenja Muhammeda, a.s., u Džedid džamiji u Janji održana je centralna mevludska manifestacija za područje MIZ Janja.
Mevludski program su izveli polaznici mekteba i obdaništa Vildan Janja, a vaz i nasihat održao je glavni imam MIZ Bijeljina Samir ef. Camić.