MIZ Bijeljina – Sastanak članova Izvršnog odbora sa džematskim imamima, mutevelijama i blagajnicima

MIZ Bijeljina – Sastanak članova Izvršnog odbora sa džematskim imamima, mutevelijama i blagajnicima

U subotu 6. juna 2015. godine, iza ikindija namaza koji je klanjan u Atmadža džamiji u džematu Atmačići, općina Ugljevik, u Domu kulture u ovom povratničkom mjestu održana je proširena sjednica članova Izvršnog odbora MIZ Bijeljina sa džematskim imamima, mutevelijama i blagajnicima. Sjednica je održana na osnovu prijedloga i zaključaka sa prethodne sjednice IO.

Medžlis IZ Bijeljina obuhvata džemate u gradskoj zoni Bijeljine, te četiri džemata u općini Ugljevik. Dnevni red bio je posvećen predramazanskim i ramazanskim aktivnostima te unapređenju administrativno-pravnog i finansijskog poslovanja, sa akcentom na normativnoj kulturi. Rečeno je da će ovakvi sastanci ubuduće biti redovni barem dva puta godišnje, radi boljeg funkcionisanja Medžlisa u pripremanju planova redovnih aktivnosti i rješavanju aktuelnih problema.

atmadza
Atmadža džamija

Nakon izlaganja glavnog imama MIZ Bijeljina, Samir-ef. Camića, te prigodnih diskusija i iznošenja prijedloga, jednoglasno je usvojen Okvirni plan ramazanskih aktivnosti. “Pozivam sve vas da pojačanim ibadetom i pridržavanjem propisanoga, svako u svom džematu, tokom Ramazana dodatno i aktivno učestvujete u promoviranju vrijednosti Zekata i sadekatu-l-fitra,” istaknuo je glavni imam Samir-ef. Camić.

Druga tačka dnevnog reda zasnivala se na iskustvima i preporukama sa Savjetovanja koje su organizirali Uprava za pravne i administrativne poslove Rijaseta IZ u BiH, Ustavni sud IZ u BiH i Muftijstvo tuzlansko. Savjetovanje je održano 19. maja 2015. godine u Tuzli, pod nazivom “Normativi IZ u primjeni sa posebnim osvrtom na kulturu korespodencije”. U ime MIZ Bijeljina, savjetovanju su prisustvovali predsjednik IO Emir Musli i sekretar Medžlisa Damir Salkanović. Glavni imam MIZ Bijeljina Samir-ef. Camić bio je opravdano odsutan zbog učešća na ranije zakazanom seminaru u Sarajevu.

Predsjednik IO MIZ Bijeljina, Emir Musli, podsjetio je na vrijednost normativnog sistema Islamske zajednice i obavezu pridržavanja pravilnika. Istaknuta je vrijednost ključnih principa u normativnoj kulturi te obaveza unapređenja administrativnog poslovanja i, u tom smislu, potreba daljnjeg prosvjećivanja naših džematlija i uposlenika. Prošireni sastanak IO iskorišten je i za diskusije i prijedloge u oblasti finansijskog poslovanja i unapređenja komunikacije i korespodencije između džemata i kancelarije Medžlisa.

Molimo Allaha, dž.š, da sve učesnike sastanka obaspe svojom milošću, da nas uputi na ono što je ispravno i pravedno i da nas ojača u provođenju preuzetog emaneta!