NASTAVAK RADOVA NA OBNOVI KRPIĆ DŽAMIJE

NASTAVAK RADOVA NA OBNOVI KRPIĆ DŽAMIJE

U utorak 18. Januara 2011. Godine potpisan je ugovor o nastavku radova na obnovi Krpić džamije u Bijeljini. Izvođač radova je DOO „Murguzović” Bijeljina.

Donator za obnovu ugovorenih radova u iznosu od 26.200,00 KM je Bijeljinac Salkanović Enver sa suprugom Salkanović Sefijom i majkom hadžihanumom Salkanović Fatimom.
Ugovoreni radovi su već počeli, a radi se o elektroinstalaterskim i gromobranskim grubim i finim radovima, vodovod i kanalizacija (grubi radovi), betoniranje trotoara objekta i grubo i fino malterisanje zidova i plafona.
Završetak radova će ovisiti o vremenskim prilikama u Bijeljini.