Novi Javni poziv za obnovu kuća poplavljenih 2014. godine

Novi Javni poziv za obnovu kuća poplavljenih 2014. godine

www.gradbijeljina.org…Informacije na licu mjesta: Zgrada gradske administracije, Odjeljenje za društvene djelatnosti, soba 21…

Razvojni program Ujedinjenih Nacija je objavio Javni poziv za izbor korisnika za učešće u Projektu oporavka od poplava, koji finansira Evropska Unija, a primjenjuje Razvojni program Ujedinjenih Nacija u BiH (UNDP) u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i Gradskom upravom Grada Bijeljina.
Javni poziv je otvoren od 9. oktobra do 9. novembra ove godine, a na njega mogu da se prijave građani čije kuće su uništene ili oštećene tokom poplava 2014. godine i koji do sada nisu primali nijedan vid pomoći preko ranijeg programa Evropske Unije za obnovu od poplava.
Koordinator projekta Vlado Simeunović podsjeća da je u prvom Javnom pozivu 2014/15. godine, za koji je Evropska Unija odobrila sredstva za oporavak od poplava, na području Grada Bijeljina obnovljeno oko 800 stambenih jedinica.
– Evropska unija je donijela odluku da odobri dodatna sredstva za obnovu stambenih jedinica u BiH od oko 40 miliona evra. Diosredstava je namijenjen za uređenje obala rijeka u BiH koje su se izlivale, a oko 12 miiona evra za obnovu kuća koje nisu bile u ranijem programu. Komisija za obnovu kuća napravila je spisak, na kome je 48 kuća koje je neophodno ponovo izgraditi i nadamo se da će ovi ljudi popuniti prijave i prijaviti se na Javni poziv u predviđenom roku – naveo je Simeunović.
On je istakao da je formirana Komisija za pregled dokumentacije koju zainteresovani trebaju da prikupe na osnovu Javnog poziva, da su građani obaviješteni i oni prikupljaju dokumenta koja su nužna da bi dobili sredstva.
– Komisiju za pregled dokumentacije činiće četiri člana (predstavnik Gradske uprave, Centra za socijalni rad, UNDP-a i IOM-a). Nakon pregleda ispunjenosti kriterijuma formiraće se Preliminarna lista onih kojima su odobrena sredstva, koja će biti javno istaknuta na oglasnim tablama Gradske uprave, Centra za socijalni rad, mjesnih zajednica, kao i na zvaničnoj internet-stranici Grada – pojasnio je Simeunović.
Na rezultate preliminarne liste aplikanti mogu da ulože žalbu uz odgovarajući dokaz u roku od 14 dana od objave. Komisija će obavijestiti aplikanta o donesenoj odluci u roku od 7 dana posle isteka žalbenog roka, nakon čega će biti formirana Konačna lista.
Iznos odobrenih sredstava za Grad Bijeljina zavisiće od broja ispravnih aplikacija, odnosno onih koji ispunjavaju uslove i raspoloživih sredstava Gradske uprave (s obzirom na to da Grad treba da obezbijedi 5.000 KM po svakom obnovljenom objektu i svu tehničku dokumentaciju).
– Nadamo se da bi gradnja kuća mogla početi u građevinskoj sezoni sledeće godine, a prema našim procjenama, najviše ih je u savskoj regiji, u mjesnim zajednicama Brodac, Velino Selo i Balatun – precizirao je Simeunović.
Takođe, projektom je predviđeno da domaćinstva dobiju i grantove za ekonomsko osnaživanje o čemu će se vršiti posebna procjena.