Održano savjetovanje o razvoju obrazovnih i naučnih ustanova u IZ

Održano savjetovanje o razvoju obrazovnih i naučnih ustanova u IZ

Sarajevo, 16. april 2014. (MINA) – U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, pod pokroviteljstvom reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića, održano je savjetovanje na temu: „Razvoj obrazovnih i naučnih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 2014 – 2024“.

Jednodnevnom savjetovanju prisustvovali su reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, predsjednik Sabora IZ Safet Softić, muftije, predstavnici diplomatskih predstavništava, ministar Federalnog ministarstva obrazovanja, rektori univerziteta i dekani fakulteta, šefovi odsjeka i katedri islamskih fakulteta, direktori srednjoškolskih, naučnih, kulturnih i predškolskih ustanova Islamske zajednice i brojni drugi učesnici.   

04        

U uvodnoj riječi Ibrahim ef. Begović, stručni saradnik u Vjerskoprosvjetnoj službi Rijaseta IZ-e, zahvalio se prisutnim na dolasku i zaželio uspješan rad savjetovanja, te, između ostalog, rekao da je misija IZ-e promoviranje islamskih vrijednosti naglasivši fundamentalnu važnost obrazovanja i mobiliziranja svih resursa kako bi se postigli što bolji standardi u obrazovanju i odgoju. On je istakao potrebu kontinuiranog unapređenja kvalitete obrazovnog i odgojnog sistema IZ, te podsjetio da će se ovom prilikom prezentirani strategije koje su uradila četiri ekspertna tima. Zahvalivši se svim članovima ekspertnih timova na uloženom trudu, Ibrahim Begović pozvao je prisutne da kroz konstruktivne diskusije doprinesu poboljšanju ponuđenih dokumenata.        

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović je, izrazivši dobrodošlicu prisutnima i dajući punu podršku ovakvim savjetovanjima, istakao da je IZ na ovim prostorima utemeljena na dva stupa: mearifu (obrazovanju) i vakufima, i cijela borba muslimana na ovim prostorima vodila oko očuvanja ova dva segmenta. Reisu-l-ulema je kazao da je važno da Islamska zajednica postavi ciljeve svoga odgojno-obrazovnog sistema. Podsjetio je da u obrazovnoj strukturi IZ nema fakulteta za izučavanje šerijatskog prava, iako ne treba zaboraviti da izučavanje šerijatskog prava ima najdužu tradiciju izučavanja prava u BiH, te stoga možda treba razmisliti o izučavanju šerijatskog prava kao komparativnog prava. Reisu-l-ulema je naglasio da se razvoj obrazovanja ne završava ovim savjetovanjem, nego je to dugotrajan proces, zalažući se za razvoj obrazovnih ustanova na način da se dadne prednost znanju i struci, a izbjegne površnost.

Prisutnima se obratio i rektor Univerziteta u Sarajevu, dr. Muharem Avdispahić, ističući da je moralna obnova ono što može pomoći u odgoju i obrazovanju budućih generacija. Prorektor Univerziteta u Bihaću, dr. Mujo Demirović, kazao je da, ako se želi uništiti država, treba joj samo uništiti obrazovanje koje je danas jako devalvirano, ukazavši na hiperprodukciju kadrova i izloženost univerziteta politizaciji. Damir Mašić, federalni ministar obrazovanja i nauke je rekao da je obrazovanje od strateškog značaja za našu domovinu, odajući priznanje IZ na strateškom planiranju razvoja obrazovanja, ističući da Ministarstvo na čijem je čelu nastoji svim odgojno-obrazovnim ustanovama dati podršku.

Predstavljanje strategija

Strategiju razvoja visokoškolskih i naučnih ustanova 2014-2024., ispred ekspertne grupe koju su još činili dr. Enes Karić, dr. Hilmo Neimarlija, dr. Muharem Štulanović, dr. Enver Gicić, dr. Izet Pehlić, predstavio je dr. Nusret Isanović. Što veća integracija visokoškolskih i naučnih ustanova, formiranje senata visokoškolskih ustanova IZ sastavljenog od FIN, IPF u Zenici i Bihaću, FIS u Novom Pazaru, Gazi Husrev-begove biblioteke i Instituta za proučavanje islamske tradicije Bošnjaka, otvaranje odjeljenja na engleskom i arapskom jeziku, te osnivanje novih fakulteta, instituta, univerziteta IZ i Fondacije Univerziteta predstavljaju temeljne smjernice ove strategije koju je izložio dr. Isanović.

Dženan Handžić, u ime ekspertne grupe koju su još činili dr. Ahmed Adilović, Ramo Kajević, Salih Dervić, Dževad Pleh i Mensur Husić, izložio je desetogodišnji plan razvoja medresa. Handžić je naglasio da od 2004. godine, kada je izvršena temeljita reforma medresa, u kontinuitetu traje reformski proces u medresama i da je intencija da se u narednom periodu jača sistem izbornih predmeta i mogućnost izvođenja nastave na arapskom i engleskom jeziku.

Muamer Tinjak, ispred ekspertne grupe koju su činili Azemina Njuhović, Amina Isanović Hadžiomerović, Armina Nukić i Admir Zajimović, prezentirao je cjelovit sistem razvoj školskih centara Islamske zajednice koji bi obuhvatio predškolski odgoj, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i centar za cjeloživotno učenje. Prema riječima Tinjaka, ovaj sistem bi obuhvatio djecu od 0 do 19 godina.

O razvoju predškolskog odgoja govorila je dr. Nusreta Kepeš, u ime ekspertne grupe koju su još sačinjavali Ibrahim Begović, Ševko Sulejmanović, Enver ef. Tursunović, Anela Hasanović i Arzija Mahmutović. Istaknuto je da bi ovaj sistem odgoja obuhvatao model vrtića, model igraonica, model jaslica i model specijaliziranih vrtića.

Tokom diskusije iznijeto je više prijedloga i zatražena dodatna objašnjenja od članova ekspertnih grupa, dok je muftija sandžački Muamer ef. Zukorlić iznio iskustva i modele obrazovnih ustanova na području Sandžaka.

Zaključci

Nakon plenarnih diskusija o predloženim materijalima, prezentirani su zaključci u kojima se ističe podrška strategiji razvoja visokoškolskih ustanova, te obaveza temeljitog analiziranja svih sugestija i primjedbi, izrada akcionog plana i formiranje komisije koja će pratiti realizaciju strategije za visoko obrazovanje.

U zaključcima grupe koja je analizirala predloženi plan razvoja medresa navodi se podrška jačanju izborne nastave, uspostavljanje mjerljivih kriterija ocjenjivanja na nivou svih medresa, razvijanje eksterne evaluacije, jačanje odgojnog segmenta u internatu i težnja da medrese postanu dio javnog sistema obrazovanja.

Nakon diskusije u materijalima koji se odnose na uspostavljanje školskih centara zaključeno je da postoji nasušna potreba za osnivanjem školskih centara IZ, da se, nakon predviđene procedure i potrebnih odluka, pristupi formiranju komisije za registraciju predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, da se pripreme programi rada i potrebni nastavni kadrovi.

Grupa koja je razmatrala elaborat predškolskog odgoja u zaključcima je ukazala na problem pada nataliteta i smanjivanja broja djece te navela potrebu promocije povećanja nataliteta i zagovaranje plaćanja poroditeljskog odsustva, potom promoviranje značaja ulaganja u predškolski odgoj, rada na izgradnji kompetencija predškolskih odgajatelja, te naglasila da se ne zanemaruje odgojna komponenta u javnim ustanovama predškolskog odgoja i zagovaranje osnivanja predškolskih ustanova uz sufinansiranje iz javnog budžeta.

Ibrahim Begović, zatvarajući ovo savjetovanje, naglasio je da će svi dokumenti biti dostavljeni Rijasetu Islamske zajednice koji će se odrediti o daljim pravcima i dinamici realizacije strategija razvoja obrazovnih i naučnih ustanova IZ u narednom desetogodišnjem periodu.