Održano savjetovanje o vakufima

Održano savjetovanje o vakufima

Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muftijstvo tuzlansko organizirali su u utorak, 19. decembra 2023. godine, savjetovanje o vakufima.

Muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović je istakao dvije važne zadaće koje se odnose na našu brigu o vakufima. Prva je rad na ispravljanju nepravde koja je po pitanju vakufa učinjena muslimanima, Islamskoj zajednici, tokom skoro cijelog dvadesetog stoljeća, a druga zadaća je dalji razvoj savremenog koncepta podizanja vakufa.

– Vakuf je dobro muslimana o kojem se institucionalno brine Islamska zajednica. To je trasa na kojoj moramo ostati neumorni. Izražavam veliko zadovoljstvo kada je u pitanju briga naših medžlisa o vakufima. Mnogo je urađeno, nismo posustajali i danas na području ovog muftiluka, u našim medžlisima, brojnim džematima imamo značajne poduhvate kada je riječ o uspostavljanju novih vakufa. Različiti su koncepti ali je uspjeh evidentan, kazao je muftija Fazlović, te se zahvalio Vakufskoj direkciji i njihovoj spremnosti da budu od pomoći džematima i medžlisima kada god se za to ukaže potreba.

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je govorio o strategiji razvoja vakufa, osvrnuvši se na postojeću vakufsku imovinu i nova uvakufljenja.

– Smatramo da smo svi zajedno u proteklom periodu dobro radili a pred nama je još mnogo posla. Pored brige o starim vakufima i emanetu kojeg su nam ostavili naši prethodnici, osnivamo nove vakufe, svjedočimo tome svaki dan, i ponosni smo na to. Bitno je da stalno rješavamo probleme koje imamo. Intenzivne društvene promjene zahtijevaju institucionalno prilagođavanje i unaprjeđenje rada kako bi se uspješnije izvršavale predviđene aktivnosti i ostvarili bolji rezultati, kazao je direktor Zajimović, te je predstavio sadržaj dokumenta koji je u pripremi a odnosi se na strategiju razvoja vakufa u narednih deset godina.

O provođenju procedura kod predmeta koji tretiraju vakufsku imovinu i sistemu izvještavanja, govorio je Huso Salihović, stručni savjetnik za pravne poslove Vakufske direkcije. On je istakao važnost pravovremene, stručne obrade predmeta, preciznost i dosljednost u pripremi izvještaja te sinhronizovanu djelatnost unutar svih nivoa u Islamskoj zajednici.

Savjetovanju koje je održano u Tuzli, prisustvovali su rukovodioci službi Muftijstva tuzlanskog i predstavnici medžlisa na području Muftiluka tuzlanskog.

 

Preuzeto sa: Muftijstvo tuzlansko