Početi razgovore o zakonu o restituciji u BiH

Početi razgovore o zakonu o restituciji u BiH

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović istakao je danas u Banjoj Luci da se mora otvoriti razgovor o povratu imovine vjerskim zajednicama te da je zakon o restituciji temeljni zakon za rješavanje tog pitanja.

Taj zakon treba usvojiti, kazao je ef. Kavazović ističući da je važno otpočeti razgovore o toj temi.

Na početku okruglog stola o temi “Ostvarivanje i zaštita prava na imovinu, u kontekstu primjene Zakona o premjeru i katastru i Zakona o porezu na nepokretnosti u RS-u”, koji se danas održava u Banjoj Luci, reisu-l-ulema Kavazović je istakao da je to važna tema i za cijelu BiH.

Ukazao je da su vakufi imali vrlo značajnu ulogu u društvenom životu BiH kolika je njihova uloga u podršci socijalnim grupama u BiH.

Stoga je otvaranje ovog pitanja i na državnom nivou veoma važno, jer je država preuzela ulogu da izvrši restituciju svim vjerskim zajednicama.

-Imajući u vidu put ka EU, koji je ispred nas, IZ želi potaknuti ljude, pa i ovom konferencijom da ovo pitanje ne guraju ustranu, već da ga pokušamo zajedno riješiti – ukazao je Reisu-l-ulema.

Istaknuo je da vjerske zajednice „nisu megalomani“, već smatraju da treba vratiti ono što je moguće, a ono što nije riješiti određenim nadoknadama, odustajanjem vjerskih zajednica od određene imovine ili na neki drugi način.

-Najgore je sadašnje stanje, jer jedan dio vakufske imovine propada – kazao je reisu-l-ulema Kavazović.

Skup u Banjoj Luci, koji je organizirala Islamska zajednica u BiH – Vakufska direkcija Sarajevo, u saradnji s Muftijstvom banjalučkim, održava se uz prisustvo predstavnika domaćih i međunarodnih organizacija, institucija i pojedinaca, a pod pokroviteljstvom Reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH Huseina ef. Kavazovića i potpredsjednika RS-a Ramiza Salkića.

Ideja o održavanju okruglog stola nastala je kao dio sveukupnog procesa borbe Vakufske direkcije za zaštitu imovine Islamske zajednice i imovine Bošnjaka u RS-u, a ima za cilj jačanje svijesti Bošnjaka o nužnosti učestvovanja u svim postupcima koji se odnose na njihovu imovinu, kao i uključivanje svih relevantnih faktora u ovaj proces da bi bile izbjegnute eventualne negativne posljedice primjene Zakona.

Direktor Vakufske direkcije Senaid Zajimović ukazao je da iako je Zakon o premjeru i katastru stupio na snagu 2013. godine, Zakon o porezu na nepokretnost se primjenjuje od 1. januara 2012., evidentno je da u javnosti i kod Bošnjaka nema dovoljno informacija o ovim zakonima, te je organiziranje ovog okruglog stola se postavilo kao neminovnost.

Osim toga iskustva s terena govore da je u nekim slučajevima došlo ili može doći do neprincipijelnog provođenja Zakona, te da su Bošnjaci indirektno u nepovoljnijem položaju.

Naglasio je da je Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH pokrenula spektar aktivnosti na zaštiti prava Bošnjaka i imovine Islamske zajednice u RS-u.

Budući da se očekuje intenzivnija primjena Zakona o premjeru i katastru, u ovoj instituciji su uvjereni da je neophodno poduzeti korake da se Bošnjacima ukaže na moguće negativne posljedice za njihovu imovinu ukoliko ne budu aktivni, te daju instrukcije kako da zaštite svoju imovinu u RS-u.

Uvjereni su i da se u taj proces nužno moraju uključiti sve relevantne institucije i pojedinci.

(FENA)