Preporod od 15. aprila dostupan na kioscima širom BiH

Preporod od 15. aprila dostupan na kioscima širom BiH

Islamske informativne novine Preporod od 15. aprila 2015. godine bit će dostupne na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Pored tradicionalne distributivne mreže Islamske zajednice u domovini i dijaspori, preko koje je Preporod distribuiran, prisustvom na kioscima Preporod će biti još pristupačniji svim zainteresiranim čitaocima.

Osnivač Preporoda je Rijaset Islamske zajednice, list je informativno-eduaktivnog karaktera, izlazi u kontinuitetu dva puta mjesečno od 1970. godine. Cijena Preporoda je 1,5 KM.

Preporod, posebno u muslimanskoj javnosti, ima svoju prepoznatljivu i značajnu ulogu, to je novina u kojoj su pisali i sa njom sarađivali najznačajniji alimi i muslimanski intelektualci i predstavlja novinu s najdužim kontinutitetom među Bošnjacima.

Redakcija Preporoda se zahvaljuje čitaocima na povjerenju i njihovom traženju da svoju novinu mogu kupovati i na kioscima.