Preporuka i naredba za klanjanje dženaze i obavljanje ukopa na području MIZ Bijeljina

Preporuka i naredba za klanjanje dženaze i obavljanje ukopa na području MIZ Bijeljina

Medžlis Islamske zajednice Bijeljina svoj rad i aktivnosti prilagodio je naredbama i preporukama nadležnih državnih organa i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zbog cjelokupne situacije uzrokovane širenjem koronavirusa, još jednom se apeluje na građane da poštuju naredbe organa koje su trenutno na snazi.

Posebno se naglašava važnost poštivanja naredbi glede dženaza u ovom periodu.

Na osnovu novonastale situacije naređuje se da se dženaze obavljaju sa minimalnim brojem prisutnih uz pridržavanje mjera minimalnog socijalnog kontakta, bez fizičkog kontakta, u smislu izjavljivanja ta'zije/saučešća ožalošćenim (i u svim drugim vidovima fizičkog kontakta).

Dženaze se u ovom periodu obavljaju samo uz prisustvo članova porodice i u što manjem broju, da bi se izbjegla mogućnost pojave i prenošenja zaraze.

Dženaze se klanjaju na mezarjima u terminima 12:30 i 14:30 sati.

Medžlis Islamske zajednice Bijeljina prati sve naredbe i preporuke nadležnih organa, a od građana se u ovim novonastalim okolnostima očekuje da poštuju naredbu o prisustvu samo nekoliko članova porodice na dženazi i ukopu.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju je broj telefona koji je dostupan svakog radnog dana  od 09:30 do 14:30 sati055/226-250  te na dežurni broj 065/958-102.