Prihvatni centar Duje u humanoj misiji

Prihvatni centar Duje u humanoj misiji

Dana 23. oktobra 2014. godine članovi Savjeta muftije tuzlanskog posjetili su Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus  i njihov Prihvatni centar Duje.

Ovo je bila prilika da se gosti, muftija Fazlović i njegovi saradnici (direktor Behram-begove medrese i glavni imami), izravno upoznaju s misijom Emmausa i načinom rada njihovog Prihvatnog centra u Dujama. Iako su 1999. godine uspostavljeni s ciljem pomoći i smještaja izbjeglih i raseljenih lica, ubrzo se ukazala potreba za preusmjeravanjem njihova programa na smještaj starih i nemoćnih lica o kojima se nema ko brinuti ili njihove porodice to nisu u stanju činiti. Otvarajući urede u Sarajevu i Srebrenici proširili su svoju djelatnost. Istakli su se u pružanju pomoći povratničkom stanovništvu, ljudima u nevolji, ali i područjima koja su ovoga ljeta bila ugrožena poplavama i klizištima.

Ovom posjetom je posebno akcentirana njihova misija zbrinjavanja bolesnih, iznemoglih i nemoćnih osoba u Prihvatnom centru Duje. U ovom centru zbrinuto je oko 400 osoba svih životnih doba i s raznim zdravstvenim i drugim poteškoćama.

Dugotrajna saradnja Muftijstva tuzlanskog i Emmausa formalizirana je potpisivanjem Sporazuma o saradnji.

DSCF0358

Muftija Fazlović je ovom prilikom istakao angažman Emmausa i njihovu spremnost da se uvijek nesebično uključe u projekte pomoći ljudima na području Muftijstva tuzlanskog, osobito u povratničkim džematima. Naglasio je da su Emmaus i njegov tim pokazatelj, da se, uz oslanjanje na vjeru u Boga Uzvišenog, i u Bosni i Hercegovini može puno uraditi, te se mogu uspostaviti kvalitetne veze i na Zapadu i na Istoku. Istakao je da smo danas vidjeli veliki optimizam, volju i snagu, kako među štićenicima tako i među zaposlenicima Centra.

Ovim povodom muftija Fazlović je direktoru Međunarodnog foruma solidarnosti Hamzaliji Okanoviću uručio prigodnu zahvalnicu za njegov dosadašnji angažman u pomoći ljudima u nevolji i realizaciji projekata na području Muftijstva tuzlanskog.