Prijem za hafiza Omer ef. Camića

Prijem za hafiza Omer ef. Camića

Osnovni odbor Ilmije Bijeljina-Janja upriličio je prigodni prijem za hafiza Omer ef. Camića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Janja, a povodom položenog ispita hifza Kur'ana Časnog. Prijemu i prigodnom druženju, održanom u subotu 23. februara 2019. u Mektebskom centru u Bijeljini, prisustvovali su svi imami našeg odbora Ilmije.

Hafiz Omer ef. Camić je u ponedjeljak 28.01.2019., 22. džumade-l-ula 1440. h.g. završio sa učenjem Kur'ana Časnog pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Muhaffiz mu je bio hafiz Mirnes ef. Spahić, profesor kiraeta u Behram-begovoj medresi, a članovi Komisije za hifz Rijaseta su bili hafiz Dževad Hrvačić i hafiz Muhamed Čajlaković.

Omer ef. Camić je treći hafiz iz Janje u poslijeratnom periodu. Učenik iz njegovog mekteba, Suad Godušević, svršenik Karađoz-begove medrese, završio je hifz krajem 2014. godine, a Camić Fatima, svršenica Behram-begove medrese, kćerka Omer efendije, hifz je završila krajem 2015. godine.

Hafiz Omer ef. Camić je rođen 16.10.1972.g. u Bijeljini, od oca Mevludina i majke r. Halide. OŠ “Braća Lazić” u Janji završio je 1987., Gazi Husrev-begovu medresu 1991., a zvanje profesor Islamske teologije stekao je početkom 2017. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.