Razmatrane aktivnosti na unapređenju nastave u medresama

Razmatrane aktivnosti na unapređenju nastave u medresama

U organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je 19. februara 2015. godine, održan sastanak sa direktorima medresa. Sastanku, kojim je predsjedavao direktor Uprave za obrazovanje i nauku dr. Amir-ef. Karić, prisustvovali su direktor Gazi Husrev-begove medrese Zijad-ef. Ljevaković, direktor Behram-begove medrese Ahmed-ef. Hatunić, direktor Elči Ibrahim-pašine medrese mr. Dževdet-ef. Šošić, direktor Medrese „Osman-ef. Redžović“  Dženan-ef. Handžić, direktor Medrese Gazi Isa-beg Rešad-ef. Plojović, pomoćnik direktora za đački dom Karađoz-begove medrese, mr. Suad-ef. Mujakić i stručni saradnik Uprave Seid-ef. Eminović.

Na sastanku su razmatrana aktuelna pitanja u vezi sa planom i kalendarom aktivnosti za 2015. godinu s posebnim osvrtom na organiziranje savjetovanja i stručnih seminara za menadžment, profesore i odgajatelje medresa. Usvojen je kalendar takmičenja iz Bosanskog, Engleskog i Arapskog jezika, te  sportskih takmičenja srednjoškolskih ustanova Islamske zajednice u BiH. Također, aktualizirani su i planirani različiti modaliteti promocije medresa u medijima i na područjima koja gravitiraju medresama, a u sklopu priprema za upis učenika u prvi razred u narednoj, kao i plan aktivnosti svečanog ispraćaja maturana medresa i gimnazija Islamske zajednice u tekućoj školskoj godini.

Posebna pažnja posvećena je istraživanjima za potrebe unapređenja odgojno-obrazovnog procesa u medresama. U skladu sa intencijama Plana dugoročnog razvoja medresa 2014-2024., a u okviru priprema za postepeno izvođenje dijela nastave na engleskom jeziku u medresama, izvršit će se istraživanje kojim se želi utvrditi stepen poznavanja engleskog jezika za profesore medresa. U cilju unapređenja obrazovnog sistema Islamske zajednice istražit će se kvalitet realizacije odgojno-obrazovnog procesa u medresama, gimnazijama i na fakultetima Islamske zajednice, a obuhvatit će učenike i studente, maturante i diplomante, profesore, kao i roditelje polaznika obrazovnih institucija.

Data je podrška aktivnostima na unapređenju softvera Elektronskog dnevnika medresa koji se implementira u tekućoj školskoj godini. Izuzetno uspješnom je ocjenjena realizacija Access program koji se kontinuirano provodi u medresama u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Država u Sarajevu, a znatno doprinosi povećanju jezičkih kompetencija učenika i stručnom usavršavanju profesora engleskog jezika.

Posebana pažnja Uprave za obrazovanje i nauku i menadžmenta medresa u narednom periodu bit će usmjerena na kontinuirano propitivanje i unapređenje Nastavnog plana i programa medresa, pripremu i izdavanje novih udžbenika, postepenu digitalizaciju nastavnog procesa, istraživanje i unapređenje odgojno-obrazovnog procesa, te kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika i odgajatelja koji će biti osposobljeni za postizanje izvrsnosti u edukaciji.