Reisu-l-ulema glasao na izborima u Islamskoj zajednici

Reisu-l-ulema glasao na izborima u Islamskoj zajednici

Sarajevo, 07. decembar 2018. (MINA) – Danas je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović obavio glasanje na izborima u Islamskoj zajednici u BiH.

Reisu-l-ulema je glasao u Carevoj džamiji u Sarajevu, na izborima za nivo džemata na kojima se biraju članovi džematskog odbora, zastupnici džemata u skupštinu medžlisa i izborno tijelo koje bira sabornike.

Ovom prilikom reisu-l-ulema Kavazović je kazao: „Izbori u Islamskoj zajednici su važni kako za Zajednicu tako i za njene članove zato što na taj način svojom voljom biramo ljude koji treba da nas predstavljaju u tijelima i organima Islamske zajednice. Ovo je jedan zaista demokratski proces i zavidan stepen do koga je Islamska zajednica došla dugim nizom godina, možemo kazati decenija pa i više od stoljeća. Smatram da ovu praksu treba sačuvati, razvijati i unaprjeđivati što je vrlo bitno jer na ovaj način svaki musliman, član naše Zajednice, može iskazati svoju volju, može biti biran ali i birati druge za koje smatra da mogu ponijeti emanet predstavljanja muslimana u Zajednici i emanet očuvanja našeg prije svega vjerskog identiteta ali i naše povezanosti sa tlom i nacionalnim bićem nas Bošnjaka muslimana u Bosni i Hercegovini. Upravo zbog toga važno je stalno razvijati svijest o potrebi da se učestvuje u izborima i da se ta demokratska volja našeg naroda stalno unapređuje“, istaknuo je reisu-l-ulema Kavazović te se osvrnuo i na učešće mladih ali ženskog dijela muslimanske populacije u našoj kada je riječ o aktivnostima u organima Islamske zajednice:

– Učešće prije svega mladih je jako važno zbog toga što ih na taj način učimo da uviđaju da je potrebno ponijeti emanet u Zajednici. Kada su u pitanju naše sestre, smatram da nije dovoljno rađeno u proteklim godinama i decenijama da se one uključe u rad Islamske zajednice. Danas smo u nešto boljoj poziciji nego što smo bili. Uvijek prijeti i opasnost da se učini inverzija i zbog toga je jako važno uvijek buditi tu svijest i pozivati naše sestre da se uključe. Naravno, ukoliko su one pasivne i nemaju tu volju, niko ne može u ime njih to učiniti jer takav je izborni proces. Smatram da se one trebaju odvažiti jer sada imaju priliku da se uključe, da budu glasnije i da zahtijevaju promjenu određenih pravila, ako smatraju da ih treba mijenjati, ali se ne smije ugroziti demokratski princip izbora u Islamskoj zajednici, dodao je reisu-l-ulema Kavazović.

Džematlije će danas moći u svojim matičnim džematima glasati do 19h, a s obzirom da je petak, mnogi mogu iskoristiti odlazak na džuma-namaz i realizirati ovo svoje pravo i obavezu. Aktivno biračko pravo (osoba koja može glasati) u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina života.

U subotu 22. decembra 2018. godine održat će se izborne skupštine medžlisa za izbor članova izvršnih odbora medžlisa.

U nedjelju 23. decembra 2018. godine održat će se u svim izbornim okruzima izbori za članove Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.