Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini mr. Husein ef. Kavazović

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini mr. Husein ef. Kavazović

Mr. Husein ef. Kavazović

reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

BIOGRAFIJA

muftija-kavazovic-husein-1

Husein-ef. Kavazović je rođen 3. jula 1964. godine u Jelovče Selu (općina Gradačac), od oca Hasana i majke Saime.

Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom mjestu, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1983. godine. Na Šerijatskom fakultetu Univerziteta Al-Azhar u Kairu je studirao u periodu od 1985. do 1990. godine. Magistarski rad je odbranio na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, iz područja šerijatskog prava. Stručne i druge radove je objavljivao u listovima i časopisima koje izdaje Islamska zajednica u BiH, a učestvovao je i u radu redakcija i uredničkih savjeta nekih od njih.

Radio je kao imam, hatib i mualim u džematima u Srebreniku i Gradačcu.

Obavljao je funkciju muftije tuzlanskog u periodu od 1993. do 2012. godine.

U članstvo Sabora IZ-e u RBiH izabran je prije same Agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Biran je za člana Rijaseta IZ-e u BiH, u svim mandatima.

Član je Vijeća za fetve IZ-e u BiH.

Dao je veliki doprinos u obnovi i radu Tuzlanskog muftijstva i Behram-begove medrese, na uvođenju vjeronauke u osnovne i srednje škole, te u obnavljanju lista Hikmet.

U više mandata je obavljao dužnost predsjednika Školskog odbora Behram-begove medrese u Tuzli.

Svojim autoritetom je doprinio podizanju zgrade Biblioteke Behram-beg u Tuzli.

Jedan je od pokretača Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj kod Lukavca, prve ustanove za rehabilitaciju ovisnika u okviru Islamske zajednice u BiH. Zajedno sa svojim saradnicima, radio je na pokretanju i razvoju Agencije za certificiranje halal-kvalitete IZ-e u BiH.

Aktivno je učestvovao u obnovi i izgradnji više od sedamdeset džamija na područjima Bosanskog Podrinja i Posavine.

Istovremeno, snažno se angažirao i na zbrinjavanju prognanog i izbjeglog stanovništva iz Istočne Bosne tokom Agresije, a potom i u obnavljanju infrastrukture IZ-e u BiH i povratku muslimana u sela i gradove iz kojih su protjerani.

Član je i predsjednik Savjetodavne radne grupe za definiranje sadržaja u izradi projektne dokumentacije za kompleks Memorijalnog centra Potočari-Srebrenica.

U saradnji s muslimanskim dobrotvornim društvom Merhamet, inicirao je akciju prikupljanja kurbanskog mesa za rad Narodne kuhinje Imaret u Tuzli.

Pružio je snažnu podršku radu Udruženja muslimanki Sumejja i izdavanju njenog časopisa, kao i radu drugih udruženja iz Tuzle i Bosanskog Podrinja.

Pokretač je Tuzlanskog ljetnog instituta, koji se realizira u saradnji Cornell univerziteta (SAD) i Behram-begove medrese.

Inicijator je i seminara za nastavnike i profesore engleskog jezika, koji se realizira u saradnji s Ambasadom SAD-a u Sarajevu, Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Behram-begovom medresom i Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona.

Učestvovao je u radu međunarodnih islamskih konferencija i naučnih skupova u Istanbulu, Meki, Kairu, Rabatu, Teheranu, Kuvajtu i Džakarti, kao i na naučnim skupovima u Bosni i Hercegovini.

Govori arapski jezik i služi se engleskim jezikom.