Sadekatu-l-fitr za 1434/2013. godinu

Sadekatu-l-fitr za 1434/2013. godinu

B r o j : 13-06-1-1282/13
Datum: 01. ša'ban 1434. h.g.
10. juni 2013. godine

Predmet: UTVRĐIVANJE VISINE SADEKATU-L-FITRA ZA RAMAZAN 1434./2013. GODINE

Na osnovu šerijatskih propisa i utvrđene prakse hanefijske pravne škole, te relevantnih statističkih podataka o cijenama hrane i ukupnom ekonomskom stanju i standardu muslimana u Bosni i Hercegovini i dijapori, Rijaset Islamske zajednice u BiH je na svojoj 12. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 01. ša'bana 1434. h.g. odnosno 10. juna 2013. godine, razmatrajući pitanje visine sadekatu-l-fitra:

U T V R D I O

Visinu sadekatu-l-fitra za ramazan 1434. h.g. odnosno 2013. godine

Za područje Bosne i Hercegovine:
I Kategorija 20 KM
II Kategorija 10 KM
III Kategorija 7 KM

Za područje Bošnjačke dijaspore:
I Kategorija 20 €
II Kategorija 15 €
III Kategorija 10 €
Ili u protuvrijednosti u drugoj valuti.

OBRAZLOŽENJE

1. Rijaset Islamske zajednice je za ramazan prethodne 1433./2012. godine utvrdio vrijednost sadekatu-l-fitra istovjetnu gore navedenim vrijednostima i to je bio jedan od osnovnih faktora koji su uzeti u obzir prilikom određivanja visine sadekatu-l-fitra za ramazan 1434./2013. godine.

2. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u odnosu na prošlu, 2012. godinu, nije došlo je do smanjenja cijena u oblasti prehrane i iako se bilježi blagi pad privrede, ne postoji osnov za smanjenje, a povećanje cijena hrane nije toliko veliko da bi opravdalo eventualno povećanje visine sadekatu-l-fitra. U poređenju sa prošlom godinom, april 2012.-april 2013. godine, došlo je do povećanja cijena hrane i bezalkoholnih pića od 1,4 %. Ukupna godišnja inflacija u tom periodu iznosila je 0,4% . Prosječna neto plaća u BiH, u martu 2013. iznosila je 818,00KM i manja je za 0,5% od prošlogodišnje. Industrijska proizvodnja je veća za 10,2 %, u poređenju sa istim periodom prošle godine, ali je i dalje značajan trgovinski deficit, koji za prva četiri mjeseca iznosi 1.980.739,00 KM. Iz navedenih podataka se može zaključiti da nije došlo do značajnijih promjena stanja u BiH privredi, što bi rezultiralo značajnijim rastom ekonomije i BDP-a. Iako je zabilježen blaži pad prosječnih plata, ipak nije došlo do značajnijih promjena koje bi mogle uticati na promjenu visine sadekatu-l-fitra.

3. U zemljama u kojima živi Bošnjačka dijaspora, također nije došlo do značajnijih promjena, tako da vrijednosti ostaju istovjetne prošlogodišnjim.

Husein ef. Kavazović
Reisu-l-ulema