Saopćenje o izbornom procesu u Islamskoj zajednici u BIH

Saopćenje o izbornom procesu u Islamskoj zajednici u BIH

www.preporod.com

Sarajevo, 25. decembar 2018. (MINA) – Povodom špekulacija i poluinformacija koje su se mogle pročitati u nekim medijima a tiču se izbornog procesa unutar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini podsjeća svoje članove i pripadnike, kao i bosanskohercegovačku javnost, da se izbori u IZ odvijaju prema važećim propisima i procedurama i to u više ciklusa od izbora za džematske odbore, skupštine medžlisa, izvršne odbore medžlisa pa sve do konstituiranja Sabora IZ u BiH.

„Izbori u IZ u BiH su transparentni i javnost će biti blagovremeno upoznata sa njegovim rezultatima kada oni budu zvanični, zbog čega nema potrebe za špekulacijama ili nagađanjima“, saopćeno je danas iz Glavne izborna komisije Islamske zajednice u BiH.

Ovaj proces se zvanično završava kada Glavna izborna komisija Islamske zajednice u BiH verifikuje mandate izabranih kandidata, što podrazumijeva i period predviđen za žalbe. Shodno tome, tek polovinom januara će biti poznata imena i sabornika, nakon čega će se održati i konstituirajuća sjednica Sabora na kojoj će se birati rukovodstvo ove institucije. Tek tada će biti poznata i imena kandidata za te pozicije. Sve ostalo su medijske špekulacije i Islamska zajednice apeluje na vjernike i na javnost da se ne povode za neprovjerenim informacijama i dezinformacijama.