Sarajevo: Predavanje „Promjene u islamskom svijetu: Uloga uleme“

Sarajevo: Predavanje „Promjene u islamskom svijetu: Uloga uleme“

Centar za dijalog – Vesatijja organizira predavanje o temi „Promjene u islamskom svijetu: Uloga uleme“, istaknutog islamskog učenjaka dr. Ali Muhiuddin Al-Qaradaghija.

Predavanje će se održati 29. maja 2015. godine u Srednjoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke (ul. Gazi Husrev-Begova 46) u Sarajevu s početkom u 19.00 sati. Prijevod je obezbijeđen i pristup predavanju je slobodan.

26-05-2015-04-pred-cdv-2

Dr. Ali Muhiuddin Al-Qaradaghi (1949) je istaknuti muslimanski autor. Uvaženi je član šerijatskih nadzornih odbora nekoliko islamskih institucija i banaka, uključujući Narodnu banku Katara, Islamsku banku u Dubaiju. Također, član je Akademije za islamski fikh pri Organizaciji islamske konferencije (OIC), Akademije za fikh Svjetske islamske lige (RABITA) i Evropskog vijeća za fetve i istraživanja. Autor je brojnih knjiga, naučnih radova, eseja, kritičkih članaka i rasprava. Do sada je objavio preko 30 veoma zapaženih knjiga i naučnih radova među kojima se izdvajaju: Muqaddimah fi Minhaj al-Fiqh al-Islami, Mizan al-Haq, Buhūth fiqhiya fi Masā'il ṭibbiya mu‘āssira, Asr al-Ghazali [Age of al-Ghazali] in the introduction to al-wasit fi al-mathhab, by Abu Hamid al-Ghazali, Buhūth fi al-‘iqtiṣād al-islamiyy (Studija o islamskoj ekonomiji). Neka njegova djela prevedena su na nekoliko stranih jezika.

Dr. Al-Qaradaghi je trenutno profesor šerijatskog prava na Fakultetu za šerijat i islamske studije pri Univerzitetu u Kataru i obnaša dužnost generalnog sekretara Svjetske unije islamske uleme.

26-05-2015-04-pred-cdv-1