Sarajevo: Savjetovanje o mektebu i mektepskoj pouci

Sarajevo: Savjetovanje o mektebu i mektepskoj pouci

U okviru manifestacije “Dani mekteba”, koju s ciljem afirmacije i promocije mekteba organizira Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu održava Savjetovanje o mektebu i mektepskoj pouci.

Tema ovogodišnjeg savjetovanja je “Mektepska pouka Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u 2023/2024. godini”.

Obraćajući se na savjetovanju s muftijama, glavnim imamima i rukovodiocima službi za vjerske poslove i obrazovanje mešihata i muftijstava, izaslanik reisul-uleme direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice hafiz dr. Mensur-ef. Malkić je ocijenio da je ovaj događaj jedan je od najznačajnijih skupova koji se organizira na nivou Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

– Mekteb je osnovni i najvažniji segment vjerskog podučavanja naše djece, te ima nezamjenjivu ulogu u odgojno-obrazovnom sistemu Islamske zajednice.

Vjerske istine i vrijednosti na najmlađe se, u prvom redu, prenose preko mekteba i mektepske pouke, potom kroz ostale vidove edukacije. Zbog toga je svako od nas dužan mektepskoj pouci pristupiti s krajnjom ozbiljnošću, a Zajednica i nadležne organizacione jedinice i ustanove Islamske zajednice trebaju ovo pitanje staviti u prvi plan i posvetiti mu dužnu pažnju.

Također, mektepska pouka u procesu izgradnje muslimanske ličnosti zauzima posebno mjesto. Stoga, ovo je dobra prilika da se u okviru Islamske zajednice, na ovakav način, sagledavaju iskustva i saznanja o mektebu do kojih smo do sada došli – naglasio je Malkić.

Posebno je istaknuo da Rijaset Islamske zajednice putem Uprave za vjerske poslove i drugih organizacionih jedinica koje učestvuju u tom procesu, posvećuje značajnu pažnju razvoju i unapređenju mektepske pouke.

– Uprava za vjerske poslove uz podršku Rijaseta i Vijeća muftija, u idejnom i organizacionom pogledu nosilac je aktivnosti reforme i promjena u mektebu i mektepskoj pouci, koje su temeljito pripremane i implementirane u našim mektebima – kazao je on.

Dodao je da su promjene koje je odobrio i podržao Rijaset i Vijeće muftija iznjedrile novi Nastavni plan i program mektepske pouke, Ilmihale 1, 2 i 3 za prvi, drugi i treći nivo mektepske pouke i mektepsku pedagošku dokumentaciju.

– Pored navedenog, aktivnosti za podršku i unapređenje mekteba i mektepske pouke ogledaju se i u pripremi kvalificiranih muallima i muallima, obezbjeđivanju adekvatnog učioničkog prostora, ugodnog ambijenta za polaznike mekteba, organiziranju ovakvih savjetovanja, okruglih stolova i seminara na kojima se razmatraju aktuelna pitanja koja imaju za cilj poboljšanje i unapređenje metoda rada i, shodno tome, rezultata mektepske pouke – naglasio je Malkić.

Između ostalog, poručio je da je mekteb potreba i briga pojedinca, porodice, potreba Zajednice i opći društveni interes.

– Naša djeca, naši najmlađi obavezuju nas da redovno promišljamo o njegovom značaju, ulozi i unaprjeđenju. Trebamo imati na umu i o tome govoriti džematlijama, roditeljima, itd., da je mektepska pouka dio našeg duhovnog identiteta koji učvršćuje i jača naš etnički identitet. Kao muslimani, nikada ne bismo smjeli zaboraviti da smo drugačiji od drugih, po duhu i sposobnostima da stječemo i sistematiziramo znanje o sebi i o drugima i da nas ono čini Božjim namjesnicima na Zemlji.

Mekteb je kolijevka islamskog identiteta bosanskih muslimana – zaključio je Malkić.

Dr. Enes-ef. Svraka, voditelj Odjela za mekteb i mlade u Upravi za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice, kazao je kako je cilj savjetovanja kroz izlaganja i diskusije doći do zaključaka i smjernica.

– Učesnici savjetovanja su muftije, glavni imami, rukovodioci službi za vjerske poslove i obrazovanje.

Putem savjetovanja želimo da uputimo određenu poruku našim polaznicima mekteba, muallimima, roditeljima, da otvorimo neke nove teme i promišljamo kako razvijati i unaprjeđivati mekteb u budućnosti – izjavio je dr. Svraka.

U okviru savjetovanja će mr. Meho-ef. Šljivo i dr. Safija Malkić predstaviti i priručnik za hatibe i vaize “Pravilno i pogrešno u javnom nastupu”.

– Ovaj priručnik ima za cilj da našim hatibima, vaizima, otprilike iscrta komunikološke koordinate za njihov uspješan i kvalitetan javni nastup, ovisno o situacionim kontekstima u kojima se oni nalaze. Zbog toga je osam autora pripremilo osam tekstova upravo za te situacije u kojima se najčešće hatibi i vaizi nalaze – kazao je Šljivo.

Dr. Safija Malkić je naglasila da su u okviru priručnika prezentirani radovi koji se odnose na pristup i rad sa mladima, sa ženama, općenito sa džematlijama.

– Kroz radove je prezentirano kako im pristupiti na pravi način, da bi poruka došla direktno do njihovih srca, i na neki način kako biti alternativa populistima koji na suptilan način utječu na ljude – objasnila je ona.

Teme današnjeg savjetovanja su “Mektepska pouka, temelj  duhovnog identiteta”, “Mektepska pouka u 2023/2024. godini –  analiza, izazovi i smjernice”, “Funkcionalna dimenzija mektepske pouke – znanje i vrijednosti”, “Muallimsko iskustvo i praksa – priprema i realizacija mektepskog časa”, a izlagači su dr. Enes Karić, dr. Enes-ef. Svraka, hafiz Amir-ef. Mahić, mr. Ibrahim-ef. Softić.

Na kraju savjetovanja će uslijediti diskusija.

 

Preuzeto sa: Preporod info