Sporazum o obnovi Aladže u završnoj fazi

Sporazum o obnovi Aladže u završnoj fazi

Sarajevo, 04. decembar 2013. godine – Jučer je u radnoj posjeti Vakufskoj direkciji boravila delegacija Direkcije za vakufe Republike Turske na čelu sa Suat Faruk Giyar. U sastavu delegacije bili su i predstavnici komisije koja je ispred Direkcije vakufa Republike Turske imenovana u cilju kontrole izvođenja radova na rekonstrukciji Isa-begovog hamama.

Razlog posjete delegacije Direkcije za vakufe Republike Turske jeste definiranje protokola o obnovi Aladža džamije. Sastanku je prisustvovao i goraždanski muftija Hamed ef. Efendić.

Poznato je da je Rijaset IZ u BiH donio Odluku kojom se 2013. godina proglašava godinom obnove Aladža džamije. Od donošenja te Odluke Vakufska direkcija je ulagala i ulaže ogromne napore da iznađe mogućnost obnove Aladža džamije u Foči. Zbog važnosti projekta, zbog važnosti Aladže džamije, kao i zbog duga prema velikom vakifu Hasanu Naziru, Vakufska direkcija je dala prioritet ovom projektu u odnosu na ostale projekte. Vakufska direkcija i Direkcija za vakufe Republike Turske su u finalnoj fazi pregovora oko obnove Aladža džamije u Foči. Na današnjem sastanku dogovarani su posljednji detalji oko sadržaja protokola kao i oko samog pitanja potpisivanja protokola o obnovi Aladža džamije u Foči, odnosno preciziranje obaveza Direkcije za vakufe Republike Turske i obaveza Vakufske direkcije Sarajevo. Prisutni na sastanku su iskazali zadovoljstvo što je pitanje obnove Aladža džamije skoro pa završeno, te što se dogovaraju posljednji detalji oko sporazuma koji će biti potpisan u što skorije vrijeme. Potpisinice sporazuma biće Direkcija za vakufe Republike Turske, TIKA i Vakufska direkcija Sarajevo. Metod rekonstrukcije Aladža džamije će biti sličan metodu rekonstrukcije Isa-begovog hamama. Direktor Vakufske direkcije i muftija goraždanski u ime Islamske zajednice u BiH iskazali su zahvalnost predstavnicima Direkcije vakufa Turske na podršci jednom od najvažnijih projekata Islamske zajednice u BiH, kao i zahvalnost na podršci ostalim projektima uz poruku i nadu da će ovakvih projekat u budućnosti biti još više.

U drugom dijelu sastanka Predstavnici Direkcije za vakufe Turske su sa direktorom Vakufske direkcije, razgovarali o samom toku rekonstrukcije Isa-begovog hamama, dinamici rekonstrukcije te tekućim pitanjima koja se odnose na rekonstrukciju hamama. Ovom dijelu sastanka prisustvovali su predstavnici firme Erbu kao izvođač, te predstavnici Bišina doo, kao nadzornog organa nad rekonstrukcijom Isa-begovog hamama. Razgovaralo se o dinamici radova na rekonstrukciji hamama, eventualnim problemima sa kojima se susreću, planovima i dr. pojedinostima. Zaključak ovog sastanka jeste da su dosadašnji radovi izvršeni u skladu sa projektom te u skladu sa dinamikom izvođenja radova.