U mektebu je naše mjesto

U mektebu je naše mjesto

Piše: Adis Sultanović…www.preporod.com

Mekteb je početna i temeljna odgojno-obrazovna ustanova na nivou džemata u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Povijesno gledano mekteb je imao zapaženu ulogu u odgojno-obrazovnom procesu, koji je važio za prvi, elementarni i pripremni stadij za dalje školovanje mladih gdje bi se izučavali osnove dini-islama. Odgoj i obrazovanje u islamu imaju neizmjernu važnost, a Kur`an, a. š., savjetuje i upozorava sve vjernike: „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti.“ (Et-Tahrim, 6.)

Svjesna ove univerzalne Božije poruke, Uprava za vjerske poslove Rijaseta kroz mekteb obezbjeđuje odgovarajući sistem i oblik odgojno-obrazovnog rada koji predstavlja snažnu, ali i neophodnu pomoć u ispunjavanju roditeljske obaveze islamskog odgajanja djece. S tim u vezi možemo kazati da je intencija na stvaranju odgojno-obrazovnog sistema koji uvažava različitosti i individualne osobitosti svakog djeteta te teži djetetovom samoostvarenju i cjelovitom razvoju. Također, roditelji bi trebali biti svjesni svoje odgovornosti i imati povjerenje u ulogu mekteba u pravilnom formiranju ličnosti njihovog djeteta.

U mektebu je rješenje za mnoge probleme

U našem vremenu, u procesu profiliranja islamske ličnosti djeteta mekteb ima posebno mjesto, nezamjenjivu ulogu i izuzetno veliki značaj. Nećemo pogriješti ako kažemo da mekteb nema alternativu za porodicu našeg vremena! Iako je u islamu naglašena roditeljska odgovornost za odgoj djece, time nije nimalo umanjena i odgovornost Zajednice i njen interes za ovu djelatnost jer od kvaliteta islamskog odgoja i obrazovanja svakog člana zavisi i kvalitet vjerskog života u cijeloj Zajednici. Jedna od glavnih islamskih dužnosti je podučiti svoju djecu osnovnim islamskim propisima i odgojiti ih u duhu islama. Ma koliko roditeljska obaveza u pogledu islamskog odgojno-obrazovnog djelovanja bila naglašena, u praksi ona nažalost nije cjelovito ostvarena zbog obimnosti, složenosti i uslovljenosti društvenim okolnostima, jer naše doba sve izraženije na vrijeme gleda očima profiterstva: “Vrijeme je novac”, gdje mnoge porodice trpe na način da roditelji sve manje imaju vremena za svoju djecu i time ne paze niti pružaju adekvatnu vjersku naobrazbu. Naša djeca u ambijentu otuđenosti i svijetu punom izazova i dilema, alternativu i utjehu pronalaze na facebook-u, twiteru, nasilnim video igrama, kladionicama, cigaretama i sl. Gdje je moguće rješenje? U svim ovim društvenim izazovima, mekteb sa svojim muallimom i drugim resursima pruža pomoć, odgovore na mnoga pitanja, priliku za plodne dane u izgradnji identiteta i osvješćivanju prema pravim vrijednostima za život.

Intencija je da naša djeca upoznaju osnovne islamske propise, da razumiju smisao, potrebu i opravdanost tih propisa i da se naviknu da ih praktično primjenjuju, kako bi govorom i djelom bili istinski muslimani. Cilj i zadatak mektebske nastave je da pripremi i osposobi polaznike mektebske nastave da žive u skladu sa islamskim propisima. Ovaj cilj i zadatak se postiže sveobuhvatnim islamskim pedagoškim i didaktičko-metodičkim radom muallima. Ovakvim radom muallim/a polaznike mektebske nastave, pored ostalog:

– upoznaje učenike mekteba sa islamom i njegovim učenjem, poučava ih njegovim propisima te  im razvija ljubav prema njemu;

– odgaja ih u duhu islamskoga ahlaka;

– podstiče ih na praktičnu primjenu islamskih normi u svakodnevnom životu;

– usmjerava ih na pravilno razumijevanje svijeta i života koji ih okružuje;

– podstiče ih na razvijanje međuljudske ljubavi i razumijevanja;

– razvija im ljubav prema Domovini;

– upućuje ih i na sve druge korisne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.

U procesu dosezanja ovih ciljeva i interesa kako djeteta tako i zajednice, nezamjenjivu ulogu ima muallim kao centralna figura mektebske pouke i kao nosilac sveukupne administracije i organizacije u cjelokupnoj edukaciji. Muallim je empatičan i iskren prijatelj svakom djetetu. Naravno, važna je podrška roditelja koji trebaju voditi brigu da je dijete redovno na nastavi, da radi zadaću kod kuće, da sa njima obnavlja i utvrđuje naučeno kao što je namaz, učenje Kur`ana isl. Djetetu mnogo znači ova saradnja između muallima i roditelja, što ga na koncu čini sigurnijim i odvažnijim na putu mektebske naobrazbe.

Upišimo se u mekteb na vrijeme!

Mektebska nastava ispunjava pedagoško-didaktičke propise koja će kao takva, ako Bog da, polučiti rezlutatima. Zato ne smijemo propustiti priliku da upišemo naše dijete ili djecu u obližnji mekteb, 17. ili 18. septembra tekuće godine. Troškova za mekteb skoro pa da i nema, u odnosu na školu. Lijepo bi bilo da na dan upisa uzmemo svoje dijete za ručicu, povedemo ga u džamiju i ohrabrimo ga kojom lijepom riječju. Svrsishodno je ispričati neku našu anegdotu iz mektebskih dana. Lijepo je i da se kupi slatkiš koji će podijeliti sa svojim prijateljima u mektebu. Na mektebskoj nastavi se upoznaju novi prijatelji, razvija moć opažanja, verbalne sposobnosti i duša se približava vrijednostima vjere. Dijete u mektebu je u svakom slučaju na dobitku, a dijete bez mekteba ostaje usamljeno u pustinji maloljetničkih dilema, pitanja, potreba, strahova itd.