U prodaji TAKVIM 2015

U prodaji TAKVIM 2015

Ovo je jubilarni svezak Takvima – njime ova iznimna publikacija Islamske zajednice u BiH puni osamdeset godina svoga izlaženja. Možda je upravo to bio razlog i poticaj mnogim autorima da se naročito potrude i dadnu svoj prilog obilježavanju ovog velikog jubileja – dajući mu ono najbolje od sebe. Kako god, ovaj svezak Takvima sastoji se od devetnaest radova, razvrstanih u pet rubrika. Autori su, svi odreda, domaći i već afirmisani u javnosti a teme koje su tretirali vrlo su aktuelne i životne. I po svome sadržaju i po dizajnu i tehničkom uređenju Takvim za 2015. godinu se može svrstati u sami vrh – ne samo u odnosu na prethodne brojeve ove publikacije, nego i u pogledu štampane knjige općenito.

Takvim 2015 možete kupiti i putem interneta ovdje.

U ovom broju pišu:

Husein Kavazović • Dževad Šošić • Enes Karić • Almir Fatić • Ahmed Adilović • Muharem Omerdić • Mustafa Prljača • Ahmet Alibašić • Nedim Begović • Orhan Bajraktarević • Zehra Alispahić • Ekrem Tucaković • Šefik Kurdić • Zuhdija Hasanović • Nezir Halilović • Nusret Isanović • Haso Popara  • Elvir Duranović • Aziz Kadribegović

Sadržaj Takvima 2015

Uvodne strane

• Ibrahim Begović, Osamdeset godina Takvima u Bosni i Hercegovini

• Husein Kavazović, reisu-l-ulema, Istina, pravda i mir

Kur’an i tefsir

• Doc. dr. hfz. Dževad Šošić, Kur’anski vird – kontinuirano učenje Kur’ana

• Akademik Enes Karić, Vrijeme u Kur’ānu

• Doc. dr. Almir Fatić, El-Mā‘ūn: sura o dvije skupine ljudi

• Dr. Ahmed Adilović, Vrijednost učenja pojedinih kur’anskih sura

Akaid

• Mr. Muharem Omerdić, Ihsan

• Mustafa Prljača, Čovjekova četiri staništa

Islam i savremeni svijet

• Dr. Ahmet Alibašić, Islam, muslimani i promjene: dinamika stavova …

• Dr. Nedim Begović, Princip slobode vjerovanja u islamskom pravu i instrumentima ljudskih prava Ujedinjenih nacija

• Dr. Orhan Bajraktarević, Ahmed Emin i proces obnove arapskog svijeta: nova arabistika i vjerska misao

• Dr. Zehra Alispahić, Humaniziranje medijskog diskursa kroz uključivanje religijskih sadržaja

• Mr. Ekrem Tucaković, Komuniciranje integritetom

Zajednica i porodica

• Prof. dr. Šefik Kurdić, Vratiti džamiji i džematu prvobitnu ulogu

• Prof. dr. Zuhdija Hasanović, Biti glava i srce porodice

• Dr. Nezir Halilović, Problem fizičkog kažnjavanja djece

Kultura i civilizacija

• Prof. dr. Nusret Isanović, Dekoracijska paradigma osmanske džamije iz klasičnog perioda: prilog rješenju dekoracije Ferhadije džamije u Banja Luci

• Hfz. Haso Popara, Potomci ogranka bosanskih Kaimija u Tunisu – rođaci šejha Hasana Kaimije

• Dr. hfz. Elvir Duranović, Posjećivanje turbeta u Bosni i Hercegovini

• Aziz Kadribegović, Ulazak u tuđi prostor

Kalendarski i proračunski dio

• Esad Mahmutović, Hasan Kafadar

Kalendar