Ubrzavanje i olakšavanje procesa oduzimanja imovine Bošnjaka u RS

Ubrzavanje i olakšavanje procesa oduzimanja imovine Bošnjaka u RS

Sarajevo, 04. juli 2014. (MINA) – Republika Srpska putem usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti od 15. juna 2014. godine kreira uslove za ubrzavanje i olakšavanje procesa za masovno oduzimanje imovine protjeranih Bošnjaka na području ovoga entiteta.

Prema saznanjima Islamske zajednice, usvojeni Zakon predviđa da poreski račun stiče svojstvo izvršne isprave na osnove koje Poreska uprava RS može pokrenuti postupak naplate pred sudovima i staviti pod hipoteku zemljište. Budući da je veliki broj Bošnjaka vlasnik zemljišta i nepokretne imovine na području RS, a koji su u ratu protjerani i sada borave u inostranstvu, postoji realna osnova da porezni računi ne stignu na njihove adrese i da protekne predviđeni rok od osam dana za izjavljivanje prigovora, nakon čega Poreska uprava stiče mogućnost prinudne naplate i stavljanja zemljišta pod hipoteku. Također mogućnost obračunavanja kamata na dnevnoj osnovi znatno uvećava troškove za plaćanje poreza na zemljište.

Usljed primjene ovog i više drugih zakona koji uređuju pitanje oporezivanja i naplate poreza, koji su međusobno povezani, vlasnicima nepokretnosti u RS, posebno onima koji borave u inostranstvu, među kojima je najviše Bošnjaka, prijeti oduzimanje imovine samo na osnovu, u roku, neplaćenog poreskog računa.

Nakon što su u ratu s područja RS protjerani mnogobrojni Bošnjaci, sada vlast  kroz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti i Zakon o poreskom postupku Republike Srpske uspostavlja pretpostavke za oduzimanje i prisvajanje imovine i nepokretnosti protjeranih Bošnjaka.

Obzirom da je Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS donio odluku o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa na usvojeni Zakon, MINA saznaje da u Islamskoj zajednici očekuju da politički subjekti još jednom razmotre sve implikacije ovog zakona i pronađu prihvatljivo rješenje koje neće biti na štetu ljudi koji su tokom agresije protjerani sa svojih ognjišta, a sada im se priprema legalizacija oduzimanja privatnih posjeda.