Velike mogućnosti za saradnju između IZ u BiH i turskog Dijaneta

Velike mogućnosti za saradnju između IZ u BiH i turskog Dijaneta

Postoje velike mogućnosti za veoma plodotvornu saradnju između organa i ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i srodnih organa i ustanova u Dijanetu, Upravi za vjerske poslove Republike Turske. O brojnim područjima moguće praktične saradnje i realizacije konkretnih projekata svjedočili sui razgovarali rukovodioci službi, ureda i direkcija Rijaseta Islamske zajednice u BiH tokom trodnevne zvanične posjeteDijanetu, od 20. do 23. aprila 2014. godine.

Delegacija Rijaseta, predvođena mr. Mirsadom Kalajdžićem rukovodiocem Ureda za bošnjačku dijasporu, a u kojoj su se nalazili dr. hfz. Senaid Zajimović direktor Vakufske direkcije, Nezim Halilović Muderis rukovodilac Ureda za hadž, Mensur Karadža rukovodilac Pravne službe, mr. Ekrem Tucaković rukovodilac Ureda za odnose s javnošću, Remzija Pitić direktor Radija BIR, mr. Meho Šljivo glavni i odgovorni urednik Preporoda, Ibrahim Ahmetagić rukovodilac Ureda za odnose s islamskim svijetom, Muhedin Garanović rukovodilac Finansijske službe, Ibrahim Begović stručni saradnik u Vjerskoprosvjetno službi, Selim Jarkoč urednik i Mesud Smajić direktor izdavačkog centra El-Kalem, dr. Enes Ljevaković fetva-emin i Mustafa Sušić, muvekit, u sjedištu Dijaneta u Ankari imala je susret sa čelnim ljudima Dijaneta.

Dr. Mehmet Gormez, predsjednik Dijaneta, izrazio je iskrenu dobrodošlicu te istakao da on lično i Uprava za vjerske poslove Republike Turske imaju poseban odnos razumijevanja i brige prema muslimanima i Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Dr. Gormez je, ističući svoju radost ovim susretom i realizacijom posjete, kazao da Rijaset IZ u BiH ima posebno mjesto i važnu ulogu na Balkanu, zamolivši da prenesemo selame svim muslimanima, a posebno reisu-l-ulemi Husein ef. Kavazoviću. Predstavljajući rezultate razvoja Dijaneta i nužnosti borbe protiv birokratizacije, kazao je da je Dijanet u narednom periodu usmjeren na tri važne reforme, a to su jačanje autonomije unutar turske državne strukture, stvaranje mogućnosti da se čelni čovjek Dijaneta bira, a ne imenuje od strane vlade i vraćanje nadležnosti za vakufske poslove u okvire Dijaneta. Također, predsjednik Uprave za vjerske poslove Republike Turske je iskazao punu spremnost za zajedničkom saradnjom i realizacijom svih obostranokorisnih projekata sa IZ u BiH i u čast delegacije Rijaseta priredio je ručak, a drugog dana posjete bio je domaćin na zajedničkoj večeri.

Mr. Mirsad Kalajdžić se zahvalio dr. MehmetuGormezu na prijemu i odvojenom vremenu, podršci koju pruža Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, te naglasio važnost institucionalne saradnje, bratimljenja srodnih institucija, organizacije godišnjih naučnih skupova profesora obrazovnih institucija, podrške projektima razvoja medresa i fakulteta, prevođenja i izdavanja adekvatne vjerske literature na bosanskom jeziku i sl. Dr. Gormez je podržao ove prijedloge, naglasivši da su neki od njih trebali već davno biti realizirani.

HakkiKilidž, iz Direkcije za međunarodne odnose, rukovodilac Odjela za Evroaziju, upoznao je članove Rijasetove delegacije sa nastankom i razvojem Dijaneta te istakao da je zakon iz 2010. godine po kojem radi Dijanet otvorio nove mogućnosti za svestran razvoj Dijaneta i njegovih aktivnosti kako u zemlji tako i u inostranstvu. Kazao je da je Dijanet sada, na različite načine, prisutan u preko 130 zemalja te da povećavaju broj savjetnika za vjerske poslove pri turskim ambasadama i konzulatima, što prije nije bio slučaj. Također je istakao da u Turskoj ima 81 muftija na nivou većih gradova i 930 muftija na nivou općina (nešto slično kao što su glavni imami u BIH), da Dijanet ima svojih 17 obrazovnih centara, 11 000 mekteba, da imaju oko 90 000 džamija i skoro oko 140 000 ljudiuposlenih u Dijanetu. Dijanet ima predsjednika sa trojicom zamjenika i organiziran je na principu 7 generalnih direkcija koje se dalje granaju po odjelima i sektorima.

U Generalnoj direkciji za hadž i umru, direktor doktor Guneš, detaljno je predstavio organizaciju hadža i umre za muslimane Turske, ističući da blizu 70 hiljada hadžija godišnje obavi hadž dok na umru ode godišnje oko 600 hiljada turskih muslimana. Naglašeno je da ima oko 1 300 000 ljudi koji bi željeli hadž obaviti a neki od njih čekaju i više od sedam godina na obavljanje hadža.

Musa Kaja, čelnik Generalne direkcija za izdavaštvo govorio je o aktivnostima ove Direkcije kroz njenesektore: za štampu, povremena izdanja, za izdanja na drugim jezicima i sektor za radio i tv program. Posebno je istakao vrijedan projekat enciklopedije hadisa po temama koji je rađen dugo godina, ističući spremnost da se podrži njeno prevođenje i objavljivanje na bosanskom jeziku, kao i ostalih izdanja ove Direkcije, koja, inače, objavljuje na 30 svjetskih jezika.

Dr. Ali Erbaš čelnik Generalne direkcije za obrazovanje govorio je općem sektoru vjerskog obrazovanja koje se odvija kroz mektebe u kojima radi 20 000 muallima, zatim internoj edukaciji za sve uposlenike, imame, muftije i muallime, potom sektoru za planiranje i razvoj obrazovnih programa te visokostručnim institutima. Kazao je da je tokom prošlo godine na ljetnom raspustu kroz mektebsku nastavu prošlo 3 000 000 djece. Također je naveo da u Turskoj ima 1200 medresa i 93 teološka fakulteta, ali da su oni pod ingerencijom Ministarstva obrazovanja, a ne Dijaneta.

Tokom razgovora u generalnim direkcijama za vjerske poslove i obrazovanje istaknuto je da se posebna pažnja posvećuje sadržaju hutbina džuma namazu u oko 90 000 turskih džamija na kojima prisustvuje oko 25 miliona džematlija. Vrijedne su bile i informacije da u Turskoj ima više od 3 000 vaiza, od toga preko 400 u zatvorima i drugim specijaliziranim ustanovama, da je posljednjih godina značajno uvećano prisustvo žena i osoba s posebnim potrebama u džamijama, da se razvijaju socijalni programi i aktivnosti usmjerene na pomoć porodicama, jetimima i drugim kategorijama društva.

Tokom posjete Radiju Dijaneta predstavljen je način funkcioniranja i programska šema radija, a u susretu sa Vijećem za fetve detaljno je predstavljen rad ovog Vijeća.

Rukovodioci Rijasetovih službi i ureda u direktnim razgovorima s nadležnim turskim rukovodiocima mogli su razmijeniti iskustva i saznati vrlo korisne informacije o aktivnostima i rješenjima koja se primjenjuju u Dijanetu. Stoga je ova posjeta ocijenjena veoma uspješnom i korisnom te važnim korakom za uspostavljanje još tješnje i efikasnije saradnje.