Zaključci Naučne konferencije o tradiciji muslimana Balkana

Zaključci Naučne konferencije o tradiciji muslimana Balkana

Sarajevo, 16. juni 2016. (MINA) – U Sarajevu je 14. i 15. juna ove godine održana Naučna konferencija pod naslovom „Ehl-i sunne ve'l-džema'a – tradicija muslimana Balkana“.

Ovaj eminentni naučni skup održan je  u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

 Nakon dvodnevnog rada učesnici su usvojili Izjavu koju MINA prenosi u cjelosti:

IZJAVA

Ehl-i sunnet ve l-džema'at su ashabi Allahovoga Poslanika, a.s., i svi oni koji ih slijede u skladu sa Kur'anom i Sunnetom do Sudnjega dana. Pridržavanje Allahovog Užeta i izbjegavanje raskola i sektašenja spadaju u najuzvišenije islamske obaveze. Očuvanje jedinstva ummeta i sprječavanje sektaštva postiže se pridržavanjem ehl-i sunnetskih ve l-džema'atskih učenja.

Muslimani Balkanskog poluotoka primili su ispravno učenje ehl-i sunneta ve l-džema'ata prije više od pet stoljeća i održali ga sve do današnjega dana.

Ulema i organizirane islamske zajednice na Balkanu tokom Devle ‘alijje (Osmanskog carstva) i nakon njega, sve do danas tumačili su i tumače ehl-i sunnetska ve l-džema'atska učenja,

Ehl-i sunnetska ve l-džema'atska učenja čuvaju i učvršćuju vjersko jedinstvo balkanskih muslimana kao jedan od najvažnijih ciljeva uzvišenog Šeri'ata;

Slijedeći hanefijski mezheb, kao jedan od četiri ispravna mezheba ehl-i sunneta ve l-džema'ata, muslimani Balkana svakog muslimana koji klanja, okrećući se prema Kibli, smatraju bratom po vjeri, ali su protiv svakog sektaškog ili bilo kojeg drugog ugrožavanja muslimana i njihove tradicije.

Muslimani Balkana odlučni su da očuvaju hanefijski mezheb u današnjim okolnostima kako u akaidu ehl-i sunneta ve l-džema'ata maturidijske škole u skladu sa Kur'anom i sunnetom prvih generacija, tako i u fikhu: ibadatu (vršenju vjerskih obreda) i mu'amelatu (poslovanje s drugima);

Ulema balkanskih muslimana, čija je obaveza da svojom riječju i praksom čuva ehl-i sunnet ve l-džema'at, i dalje će se služiti idžtihadom u svim islamskim naukama, slijedeći svoju dosadašnju tradiciju u razumijevanju i tumačenju vjere, a muslimani koji nemaju dublje obrazovanje u islamskim naukama treba da slijede svoju ulemu i institucionalno tumačenje islama.

Strateški interesi i ciljevi muslimana na Balkanu su da sačuvaju svoje vjersko jedinstvo kao preduvjet svakog drugog jedinstva; da legalnim putem i sredstvima koja im dopuštaju njihova vjera i islamska civilizacija te zakonodavstva država u kojima žive vrate sve što im je pripadalo; da obnove svoje zamrle i otete vakufe i doprinesu razvoju svojih zajednica i društava u kojima žive.

Na pragu novog doba, kada se sve države u kojima žive muslimani Balkana pripremaju da uđu u Evropsku uniju ili su već ušle u nju, muslimani u svim državama na Balkanu kao i u cijeloj Evropskoj uniji vide daru l-‘ahd (prostor međusobnog sporazuma) i na toj osnovi spremni su dati svoj doprinos na tom planu.

Iz stoljetnog kolonijalnog muhadžirluka, u novom dobu, balkanski muslimani se vraćaju u svoju Medinu – civilizaciju merhameta i adaleta, otvorenu za sve Božanske vjere i kulture, civilizaciju društvenog, pravnog i intelektualnog reda i prosperiteta za sva ljudska bića.

Svi učesnici ove konferencije, svjesni obaveze koju ulema ima prema Ummetu i čitavom ljudskom rodu, nastavit će sa organizacijom ovakvih skupova u Sarajevu ili na nekom drugome mjestu na Balkanu i u Europi.

Učesnici konferencije podcrtavaju važnost saradnje sa zvaničnim i nezvaničnim islamskim institucijama kao što su Rabita, Turski Dijanet, OIC, ISESCO i dr., da daju svoj doprinos na ostvarivanju spomenutih ciljeva.

Učesnici konferencije izražavaju važnost jačanja svijesti muslimana o opasnostima sektaštva i neophodnosti borbe protiv njega na svim poljima.