Imami – Mirsad ef. Okanović

Mirsad ef. Okanović, imam Sultan Sulejmanove Atik džamije u Bijeljini.