Ako je poslanik rekao, istina je

Ako je poslanik rekao, istina je

U nizu svojstava kojima su poslanici opisani su i sidk, da su istinu govorili i ismet, da su bezgriješni bili. Poslanici su odabranici Gospodara svjetova sa jasnom zadacom da Njegovu rijec prenesu i da ljude pravim putem povedu. Da bi to mogli, da bi te zadace dostojni bili, nužno je posjedovanje spomenutih osobina. Nužno je da im se vjeruje, pa tako znamo da poslanici nikad, ni u šali nisu zaobilazili istinu, i nikad nisu radili ono što drugima zabranjuju, dakle, griješili nisu.

Kad se Poslanik vratio sa Mi'radža, pricao je svoj doživljaj prisutnima u haremu Kabe, a mušrici su u nevjerici slušali i bili sigurni da to što govori nije istina. Obradovali su se takvoj poslanikovoj prici vjerujuci da halucinira i da je s pameti skrenuo. Radosni zbog takvog zakljucivanja, požurili su do Ebu Bekra da mu kažu da je u Poslanika razum pomucen, te prica da je doživio nemoguce. Ebu Bekr, medutim, nije dvojio. Poslanika je dobro znao, a znao je da su mu kao i ostalim poslanicima podarena svojstva sidk i ismet. Rekao je: „Ako je to Poslanik ispricao, onda je to istina“. Ebu Bekr ne sumnja da je on s.a.v.s. išao u toku jedne noci iz Mekke u Jerusalim a potom se uzdigao na nebesa, te se iste noci u Mekku vratio.

Mi'radž nas podsjeca na jednu veliku istinu, a ona glasi, da Poslanik uvijek govori istinu i da Poslanikovim rijecima treba vjerovati i iste živjeti. U mjesecu poslanikova Mi'radža, razmišljajuci o mi'radžskim porukama, slobodni smo se upitati; vjerujemo li mi u ono što Poslanik govori?

A govori: „Namaz je temelj vjere“. „Ko bude cuvao namaz,vodio racuna o abdestu i na vrijeme klanjao, te na lijep nacin ucini ruku i sedždu znajuci da je takav namaz Allahov dž.š. hak, on ce biti zabranjen džehennemskoj vatri“. /Ahmed/. Ebu Hurejre r.a. prenosi: „Ako neko od vas uzme abdest kako valja, zatim ode u džamiju nemajuci nikakav drugi nijet osim da klanja, Allah dž.š. se toliko tome obraduje kao što se obraduje covjek kad nade izgubljenu stvar“./Ibn Huzejme/. Ovo su Poslanikove rijeci, a on s.a.v.s. istinu govori. Šta nam stoji na putu da poput Ebu Bekra budemo es – sidik i bez dileme ono što Poslanik govori prihvatimo i živimo?
Poslanik nam govori da znanje sticemo, da je to farz svakom muslimanu i muslimanki. Poredi nam vrijednost sticanja znanja sa dobrovoljnim namazom pa kaže da je bolje nauciti nešto nego klanjati hiljadu rekata nafile. Podstice nas i da nauceno širimo, da druge poducavamo. Ebu Hurejre r.a. prenosi od Poslanika: „Onaj ko ima znanje a ne prenosi ga na druge slici na onoga koji gomila blago i ne dijeli ga“./Tergib/. Ovo su istinite rijeci Poslanikove, ali ne zatvarajmo uši i cujmo i ovu istinu koju Poslanik zbori i po njoj postupajmo. Od Abdullaha ibn Amra se prenosi da je Poslanik rekao: „Koliko je onih koji imaju znanje o vjeri, ali vjeru ne razumiju, onih kojima znanje ne koristi, vec im štetu donosi. Ucite Kur'an, on ce vas štititi od onoga što je zabranjeno, jer ako te Kur'an ne zaštiti, ti ga iskreno i ne uciš“./Medžme-u-Zevaid/.
Poslanik, o covjece, a on s.a.v.s. ne govori po hiru svome, on je ismet , bezgriješan, od tebe traži da ne tumaciš ono što ne razumiješ. Ako si naucio neki ajet, procitao ga, nisi naucio povod njegove objave. Ne znaš, da li ga neki drugi ajet tumaci ili derogira. Ne znaš, šta je Poslanik rekao tumaceci ga, i nisi citao nijedan klasicni tefsir tog ajeta. Problem danas ummet ima zbog površnih, proizvoljnih, neutemeljenih tumacenja naše vjere. Neprijatelji, mušrici se raduju takvom pogrešnom tumacenju jer ono nas i vjeru našu kompromituje. Vjeruješ li da Poslanik govori istinu? Ako vjeruješ možeš se uzdici na deredžu siddika na kojoj je Ebu Bekr, ali moraš ostaviti onaj posao koji ne znaš i prihvatiti se raditi, za dobrobit ummeta onaj koji znaš.

Šta nam osim naše ljenosti stoji na putu da sticemo znanje i šta nas sprecava da prestanemo tumaciti nejasne ajete naše Knjige, da prestanemo o našoj vjeri pricati ono što ona nije. Evo recite, ko je korisniji ummetu? Onaj ko po cijeli dan provodi u džamiji tumaceci teške teme kao što su džihad, mezhebska razilaženja i sl. ili onaj naš brat koji naporno radi na svojoj njivi ili je otišao u Hercegovinu, Hrvatsku ili gdje vec, da zaradi i svoju porodicu obezbijedi. Poslanik bi sigurno glasao za ovog drugog.
Vjerujemo li mi Poslaniku kad kaže da je brak pola vjere? Kad kaže, da necemo biti pravi vjernici dok drugom ne budemo željeli što i samome sebi. Kad kaže, da ne smijemo zaspati siti ako je komšija gladan. Kad kaže, da je džennet pod majcinim nogama. Kad nas uci da je imetak sinov istovremeno i ocev, a da ocev nije istovremeno i sinov. Kad nareduje da obideš bolesnog a kao nagradu ceš tamo naci Gospodara svjetova. Kad od nas traži da ne slicimo drugima, da se ni za kim ne povodimo vec da cvrsto stojimo na temeljima naše vjere i gradimo svoj, vlastiti identitet. Kad kaže da je dunjaluk njiva ahireta. Kad kaže da je odgojeno dijete trajno dobro, itd..
Koliko smo ubijedeni da su poslanikove rijeci istina vidi se iz realnosti u kojoj se brakovi sve rjede sklapaju a nemoral razara naše društvo. Vidi se i po tome što se ne ponašamo bratski jedan prema drugome i ne želimo drugome što i sebi, vec se radujemo zlu koje ga pogodi. Zatvorili smo se u svoje kuce i ko od nas misli kad legne da li mu je i komšija sit legao? Koliko smo sigurni da je poslanikova rijec istina vidi se po krizi identiteta u kojoj smo, jer sve cešce, u svemu, od govora do nacina oblacenja oponašamo druge. Dunjaluk nam je cilj i nismo baš sigurni, ne vjerujemo potpuno da je istina kad Uzvišeni kaže: „Onaj svijet je bolji i vjecan je“./el-
E'ala,17/.
Mi'radž je Ebu Bekru podario casni nadimak es-sidik. Ni nama ništa ne stoji na putu da se istim nadimkom nakitimo ako shvatimo da je svaka Poslanikova rijec istina, te tu rijec kao uputu uzmemo i zarad naše srece na oba svijeta živimo.

Uzvišeni Bože, pomozi nam da razumijemo, da kad Poslanik govori, istinu slušamo.
Amin!

Izet ef. Camdžic
07.06.2013.god.