Novi kandilji na minaretu Hajrija džamije u džematu Srednja Trnova

Novi kandilji na minaretu Hajrija džamije u džematu Srednja Trnova

Piše: Vahid Hadžić, mutevelija…

DŽEMAT SREDNJA TRNOVA SA ZADOVOLJSTVOM MOŽE DA OBJAVI, HVALA DRAGOM ALLAHU, DA SMO USPJEŠNO PRIVELI KRAJU OD STRANE DŽEMATSKOG ODBORA POKRENUTI PROJEKT PRIKUPLJANJA PRILOGA ZA KOMPLETNU ZAMJENU RASVJETE KANDILJA NA MINARETU NAŠE HAJRIJA DŽAMIJE. HVALA SVIMA ONIMA KOJI SU PRILOGOM POMOGLI OVO HAJR DJELO, A NJIHOVA IMENA OBJAVLJUJEMO. POSEBNA ZAHVALA NAŠEM OPĆINSKOM VIJEĆNIKU prof. NIHADU REDŽIĆU KAO I NAŠOJ SENIJI BUBIĆ ČIJA PODRŠKA NI OVAJ PUT NIJE IZOSTALA.

RADOVE SU POMOGLI: RAŠID I DINA MUSTAFIĆ, ZIJAD MUSTAFIĆ, NIHAD REDŽIĆ, NEDRET MEHMEDBEGOVIĆ, MEŠA MEHIĆ, MURIZ AHMETOVIĆ, AMIR MEHMEDBEGOVIĆ, NIHAD SALIHBEGOVIĆ, NEDRET MUSTAFIĆ, IZET JAHIĆ, NADIL MEŠIĆ, MUVEDETA BEĆIROVIĆ, RABIJA DEMIROVIĆ, ISMET HODŽIĆ, HUSEIN HASANOVIĆ, ADMIR RAMIĆ, BAJA MULAOSMANOVIĆ, SAMIR AVDIĆ, ISMETA SERDAREVIĆ, AVDO ZEHIĆ, MULFETA ZEHIĆ, NERMIN ZEHIĆ, NERMINA ZEHIĆ, FADILA ZEHIĆ, SABINA AHMETOVIĆ, HASIB RAMIĆ, EMIN SARAČEVIĆ, JASMINA MEHIĆ.