IZBORI U ISLAMSKOJ ZAJEDNICI U BOSNI I HERCEGOVINI

IZBORI U ISLAMSKOJ ZAJEDNICI U BOSNI I HERCEGOVINI

Poštovane džematlije, na osnovu odluke Sabora Islamske zajednice, u petak, 2. decembra, održat će se izbori u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine.

Na Izborima biraće se:
1. Članovi džematskih odbora
2. Delegati u Skupštini medžlisa
3. Elektori za izbor sabornika u Saboru IZ.
Pravo glasa na izborima imaju članovi džemata, odnosno Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Biračka mjesta za džemate Janjari, Atmačići, Glinje i Srednja Trnova bit će u džamijama, a u Bijeljini u Sultan Sulejmanovoj Atik džamiji. Biračka mjesta bit će otvorena od 09:00 do 19:00 sati.

D. Čokić