Rezultati prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra na području BiH u 1434./2013. godini

Rezultati prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra na području BiH u 1434./2013. godini

Kao i prethodne četrdeset i dvije godine, Islamska zajednica u BiH je i u 1434./2013. godini nastavila tradiciju organiziranog prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra, utemeljenom na šerijatskim propisima. Prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra organizirano je u svim mjestima i džematima širom svijeta u kojima žive Bošnjaci. U Bosni i Hercegovini prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra je organizirano u 90 medžlisa. Pored činjenice da je u Bosni i Hercegovini ostvareno povećanje prikupljenog zekata i sadekatu-l-fitra od 10,1%, u odnosu na 1433./2012. godinu, posebno raduje povećanje prikupljenog zekata za 20,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rezultati prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra u BiH u 1434./2013. godini

Ukupno prikupljeni zekata i sadekatu-l-fitr u Bosni i Hercegovini i bošnjačkoj dijaspori u 1434./2013. godini iznosio je 10.179.454,00 KM, što je za 677.104,00 KM ili 7,2% više nego u 1433./2012. godini.

Zekat i sadekatu-l-fitr prikupljen u džematima i medžlisa u BiH iznosio je 7.438.972,00KM, što je za 694.587,00KM ili 10,1% više od iznosa prikupljenog u 1433./2012. godini.

Od strane medžlisa na ime prikupljenog zekata i sadekatu-l-fitra u Bejtu-l-mal Rijaseta Islamske zajednice u BiH je uplaćeno 5.324.920,00KM, što je za 496.702,00KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupno prikupljenog iznosa po medžlisima u BiH 3.253.914,29KM ili 43,82% je prikupljeno na ime zekata, a 4.172.046,00KM ili 56,18% na ime sadekatu-l-fitra.

Prikupljeni zekat je veći za 558.082,29KM ili 20,7%, a sadekatu-l-fitr za 123.577,00KM ili 3,06% u odnosu na 1433./2012. godinu.

Direktno na račun Bejtu-l-mala Rijaseta Islamske zajednice u BiH fizička i pravna lica su u toku 2013. godine, (zaključno sa 31.10.2013.) uplatila 302.391,00KM, što je za 48.275,34KM više nego je uplaćeno u 2012. godini.

Prikupljeni zekat i sadekatu-l-fitr po muftijstvima

Najviše zekata i sadekatu-l-fitra, u 1434./2013. godini prikupljeno je na području sarajevskog muftijstva, uključujući iznos prikupljen u Gazi Husrevbegovom vakufu i medresi, koji djeluju zasebno od medžlisa sarajevskog, na čijem se području nalaze. Posmatrano po rezultatima prikupljanja po medžlisima, najviše zekata i sadekatu-l-fitra je prikupljeno u medžlisima koji djeluju u okviru tuzlanskog muftijstva. Najveći rast prikupljanja zabilježen je u medžlisima u okviru muftijstva sarajevskog, gdje je prikupljeno za 200.075,00 KM više nego u prethodnoj godini. Procentualno najveći rast prikupljanja od 15,84 % ostvaren je u mostarskom muftijstvu.

zekat-2013-1

Prvih deset medžlisa po ukupno prikupljenom iznosu zekata i sadekatu-l-fitra u BiH

U prvih deset medžlisa po ukupno prikupljenom iznosu zekata i sadekatu-l-fitra prikupljeno je 3.735.248,00 KM, što je polovina ukupnog iznosa prikupljenog u BiH.

zekat-2013-2

Najuspješniji medžlis po pitanju iskorištenosti potencijala zekata je medžlis Tešanj, dok je po pitanju prikupljanja sadekatu-l-fitra najuspješniji medžlis Brčko. Značajan rast prikupljanja, kao i prethodnih godina, ostvaren je u medžlisu Sarajevo 15.64%, Gračanica 14,19% i Gazi Husrevbegovom Vakufu 12,35%. Svaki od navedenih devet medžlisa ostvario je rast prikupljanja. U kategoriji medžlisa koji ostvaruju značajne rezultate prikupljanja, ali nisu dostigli nivo prvih deset medžlisa u 1434./2013. godini su značajan rast ostvarili medžlisi Mostar 27% i prikupio 113.374,00 KM, Cazin 11,11%, prikupio 115.070,00 KM, Kakanj 9,14%, prikupio 129.717,00 KM, Zavidovići 10,72%, prikupio 110.751,00 KM i medžlis Kozarac 34,6%, prikupio 73.432,00 KM.

Deset medžlisa koji su ostvarili procentualno najveći rast prikupljenog zekata i sadekatu-l-fitra

Kao i prethodnih godina, procentualno najveći rast prikupljenog iznosa zabilježen je u povratničkim medžlisima, što svjedoči o velikom trudu imama i aktivista Islamske zajednice u tim medžlisima, ali i visokom stupnju svijesti povratnika i njihovih najbližih koji su raseljeni širom svijeta, koji ne zaboravljaju svoj toprak, o značaju obaveza zekata i sadekatu-l-fitra.

zekat-2013-3

Značajan rast prikupljanja ostvaren je i u medžlisima Banovići, Bihać, Bosanska Gradiška, Doboj, Gazi Husrevbegova medresa, Gornji Vakuf, Jajce, Janja, Konjic, Kotor Varoš, Ljubuški, Modriča, Prijedor, Srebrenica, Teočak, Teslić, Velika Kladuša i Žepče.

Od 90 medžlisa u kojima je prikupljan zekat i sadekatu-l-fitr, 74 medžlisa je ostvarilo bolje rezultate, dok su u 16 medžlisa ostvareni slabiji rezultati prikupljanja nego u prethodnoj godini. Nastavljen je pozitivan trend povećanja broja medžlisa u kojima je prikupljeni iznos zekata veći od iznosa sadekatu-l-fitra. U 1434./2013. godini je u dvadeset i četiri medžlisa bio veći iznos prikupljenog zekata od sadekatu-l-fitra.

Prvih deset džemata i uplatnih mjesta po prikupljenom iznosu u BiH

zekat-2013-4

Imami, džematski odbori i džematlije navedenih džemata, kao i većine džemata u BiH i dijaspori zaslužuju posebne pohvale, jer čuvaju i unapređuju jednu od najvažnijih aktivnosti koje se vode u okviru Islamske zajednice u BiH.

Na nivou džemata u Bosni i Hercegovini i dijaspori najviše zekata i sadekatu-l-fitra je prikupljeno u džematu Istiklal džamije u Sarajevu, gdje je prikupljeno 69.900,00 KM. Najbolju iskorišenost potencijala ima džemat Vukovo iz MIZ Tešanj, koji po broju stanovnika spada u srednje džemate, sa 450 članova, a gdje je prikupljeno 60.165,00 KM zekata i sadekatu-l-fitra. Džemat Vukovo, predvođen imamom Alić Mirnesom, već nekoliko godina ostvaruje najbolje rezultate po pitanju prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra i iz godine u godinu bilježi konstantan rast prikupljanja, što je svakako za svaku pohvalu. Kontinuirani rast prikupljanja ostvaruje i džemat Istiklal džamije, predvođen imamom Velić Abdulgafarom, koji je također već nekoliko godina na vrhu liste džemata po prikupljenom iznosu i zavređuje posebnu pažnju i pohvalu.Također, duga je lista džemata i pojedinaca koji zaslužuju da budu pohvaljeni za ostvarene rezultate po pitanju promocije i prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra. Nastavljajući uspjehe iz prethodnih godina i u ovoj godini je veoma dobre rezultate ostvarilo nekoliko povratničkih džemata, kao što su džemati Kamičani MIZ Kozarac 29.367,00 KM, G.Rahić MIZ Brčko 24.510,00 KM, Stolac-grad 15.586,00 KM, Srebrenica-grad 12.989,00 KM i dr. Analiza prikupljanja u povratničkim i džematima u dijaspori pokazuje da i dalje postoji veliki broj povratničkih džemata koji ostvaruju bolje rezultate od nekoliko većih džemata u dijaspori koji imaju neuporedivo veći potencijal za prikupljanje.

Na osnovu gore navedenog očito je da su rezultati prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra unutar Islamske zajednice u BiH iz godine u godinu sve bolji i da se trend povećanja prikupljanog iznosa nastavlja. Međutim, još uvijek priličan broj muslimana u Bosni i Hercegovini, pripadnika i članova Islamske zajednice u BiH, ne razumijeva zekat i sadekatu-l-fitr kao obaveze. Značajan broj pripadnika Islamske zajednice u BiH i dijaspori ne shvata potrebu propisnog davanja zekata i sadekatu-l-fitra putem sistema organiziranog od strane Islamske zajednice u BiH, pa tako i dalje imamo izražen problem neovlaštenog prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra od strane grupa fizičkih lica i udruženja, što kod nekih od njih postaje i unosan biznis. Ovakve pojave unutar društva ostavljaju prostor za razne manipulacije i unose nesigurnost u ispunjavanje jedne od pet najvažnijih islamskih dužnosti. Uzimajući u obzir činjenicu da je odnos prema zekatu, kao islamskom šartu i dužnosti za muslimana, veoma bitan za ukupno stanje muslimanske zajednice na određenom prostoru, nadamo se da će se pozitivni pokazatelji o odnosu muslimana u BiH prema ovoj obavezu nastaviti i u naredniom periodu i da će zekat sve više zauzimati odgovarajuće mjesto u životima muslimana i zajednice u cjelini.

Elnur Salihović, Ured za zekat